Ulcerózna kolitída a AAS

Vstup od 18 rokov

Ulcerózna kolitída a AAS

Príspevokod užívateľa kofola » 23.09.2019

Zdravím, ak by to niekoho zaujímalo tak som používal AAS 2 roky, súčasne s nimi som používal Roaccutane pretože som mal s akné problém už od puberty. Spolu s roaccutanom som používal orálne AAS napr. Methandienone, pečeňové testy som mal v normálnych hodnotách, len konj. Bilirubín som mal zvýšený ale na hematológií mi zistili, že to mám z genetickej choroby. Methan a TST E som mal od Magnusu, overovačky sedeli, čiže nepredpokladám, že to bolo fake. Roaccutane som už používal 2. Rok a pri konci užívania mi bola diagnostikovaná ulcerózna kolitída, aby nebolo málo tak som bol ešte pred diagnostikou v turecku a kúpil som si tam lekárenský Oxym.. čiže mal som už príznaky ulceróznej kolitídy a ešte aj oxym som krátko používal. Potom následovala pauza rok a aktuálne som po 2 kortikoidných liečbach a môžem povedať, že takú žravosť nemá človek ani na trenbolone.. proste na ničom toto je úplný extrém .. kortikoidy mi zhoršili akné na ktoré som sa musel liečiť ale mám zakázanú liečbu roaccutanom pretože to je kontraindikácia pri ulceróznej kolitíde. Aktuálne čakám na biologickú liečbu. Neustále používam test e na udržanie. A pomaly začínam opätovne cvičit. Ak by to niekoho zaujímalo môžem sem písať, či sa mi zhoršili príznaky choroby po pridávaní aas. Nič hard nepôjdem, max. Tst e a methan a v ryse možno tren v malích dávkach, každopádne to sa uvidí od môjho stavu.

Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída je záchvatovité celoživotné ochorenie s obdobiami ťažkostí (relaps) a obdobiami kľudu, kedy je pacient bez príznakov (remisia). Najčastejším príznakom ulceróznej kolitídy sú krvavé hnačky. Tieto môžu mať rôznu intenzitu. Pri ľahkom vzplanutí je prítomná kašovitá stolica dva až tri krát denne, zväčša ráno, sprevádzaná prímesou malého množstva krvi v stolici. Pri ťažkom priebehu sú prítomné vodnaté stolice premiešané s krvou a hlienmi prítomné desať aj viac krát denne a to aj v noci. Hnačky bývajú často sprevádzané bolestivým nutkaním na stolicu, ktoré často po vyprázdnení ustupuje (tzv tenezmy). Pri ťažšej forme bývajú bolesti brucha prítomné aj bez súvisu so stolicou a po vyprázdnení neustupujú. Pomerne často sme svedkami zhoršenia ochorenia pri ukončení alebo obmedzení fajčenia, v stresovom období, pri dlhšom používaní liekov proti bolesti (nesteroidné antireumatiká ako napríklad ibuprufen) alebo hormonálnej antikoncepcii. Ťažšie formy ochorenia bývajú navyše sprevádzané zvýšenou teplotou alebo až horúčkami (nad 38oC).

Najzávažnejšou formou ochorenia je tzv. fulminantná ulcerózna kolitída charakterizovaná úpornými hnačkami s rozsiahlym krvácaním, horúčkami, ťažkou chudokrvnosť až rozvratom vnútorného prostredia. Takýto stav si vyžaduje neodkladné prijatie do nemocnice a intenzívnu infúznu liečbu. V takomto stave sú často potrebné aj transfúzie krvi.

Podstatou týchto ťažkostí je vredovitý zápal sliznice hrubého čreva, tento vždy postihuje koniec hrubého čreva (tzv. rektum, konečník v medicínskom význame slova) a variabilne sa zápal rozširuje od konca hrubého čreva vyššie až po začiatok hrubého čreva (tzv cékum, alebo slepé črevo).

Ulceróznu kolitídu klasifikujeme podľa rozsahu postihnutia hrubého čreva na proktitídu (postihnutý iba koniec hrubého čreva v rozsahu 10-15 cm), ľavostrannú kolitídu (postihnutie ľavej polovice hrubého čreva) a pankolitídu (postihnutie celého hrubého čreva). Podľa aktivity rozdeľujeme vzplanutie ulceróznej kolitídu na mierne, stredne závažné a ťažké

Ochorenie môže byť sprevádzané aj mimočrevnými príznakmi. Tieto takzvané extraintestinálne komplikácie sú podobné ako pri Crohnovej chorobe, vyskytujú sa však v menšej miere. Medzi tieto komplikácie patria bolesti kĺbov, bolestivé zápalové uzlíky v podkoží (erythema nodosum), zápaly spojoviek a iných zložiek oka (konjuktivitída, episkleritída, iridocyklitída), zápaly žlčových ciest (primárna sklerotizujúca cholangitída) a iné.

Vo fázach vzplanutia býva ochorenie sprevádzané aj výraznou únavou a sklonom k depresii. Fázy splanutia sa často liečia kortikoidmi (Prednison, Medrol), ktoré mávajú pomerne vysokú mieru nežiadúcich účinkov ako sú nevoľnosť, úbytok svalov a kostnej hmoty, priberanie na váhe, vysoký tlak, prechodná cukrovka. Vedľašie účinky kortioidov závisia od dávky a dĺžky užívania kortikoidov. Veľká časť pacientov so stredne závažnou a ťažkou formou ochorenia užíva dlhodobú protizápalovú udržiavaciu liečbu, ktorá potláča imunitný systém. Dôsledkom je mierne až stredne zvýšená náchylnosť na infekcie (imunosupresia). Miera a charakter imunosupresie závisia od typu a dávky užívaných liekov. Ak pacient užíva imunosupresíva je potrebné ku každej hroziacej alebo už prebiehajúcej infekcii pristupovať s plnou vážnosťou a nepodceniť jej diagnostiku a dôslednú liečbu.
LIEČBA ULCERÓZNEJ KOLITÍDY
Liečba ulceróznej kolitídy
Liečba ulceróznej kolitídy závisí od rozsahu a aktivity ochorenia. Liečba je založená, podobne ako v prípade Crohnovej choroby, na potlačení zápalovej reakcie pomocou preparátov s obsahom mesalazínu, kortikoidov, azatioprínu a tzv biologickej liečby. V porovnaní s Crohnovou chorobou sa viac používajú lokálne formy liečby, ako sú čapíky a klyzmy.

Ľahké formy ochorenia sa liečia podľa rozsahu zápalu pomocou prípravkov s obsahom mesalazínu. Pri postihnutí konečníka sa používajú čípky a klyzmy. Pri rozsiahlejšom postihnutí hrubého čreva tabletky s riadením uvoľnovaním v dávke do 4g denne. Pri zlyhaní sa indikujú klyzmy s obsahom kortikoidov. Pri dosiahnutí remisie sa dávky znižujú na minimálne účinné dávky.

Pri liečbe kolitídy so strednou a ťažkou aktivitou sa používajú tabletky s mesalazínom a zvyčajne sú nutné kortikoidy (najčastejšie Prednison alebo Medrol) v dávke 0,5-1 g/kg hmotnosti po dobu 1-2 týždňov s postupným znižovaním (taperovaním) dávky o 2,5-10 mg týždenne. Vzhľadom na vysokú mieru recidívy stredných a ťažkých foriem UC je vo väčšine prípadov indikovaná udržiavacia imunosupresívna liečba. Táto sa indikuje po prvom až druhom relapse ochorenia po prerušení liečby kortikoidmi.

V minulosti bol prvým liekom, ktorý sa podával na udržanie remisie pacientov s ulceróznou kolitídou, liek azatioprin (Imuran, Imunoprim) a to vo forme tabletiek jeden až dvakrát denne v dávke 2-2,5mg/kg hmotnosti pacienta. Pri tejto forme liečby sa dlhodobá uspokojivá odpoveď dosahuje asi u dvoch pätín pacientov. Pri zahájení liečby je potrebné často vyšetriť krv a sledovať najmä počet bielych krviniek, pečeňové a pankreatické testy. Bohužiaľ asi tretina pacientov liek netoleruje a jeho užívanie musí byť prerušené. Väčšinou sa jedná o prechodné zmeny testov krvi, asi 5-10% pacientov však máva aj prechodný nepríjemný pocit na vracanie. U tých pacientov, ktorý liek tolerujú, býva dlhodobo účinný asi u polovice až dvoch tretín pacientov. Nakoľko v súčasnosti už sú dostupné aj modernejšie prípravky, azatioprin sa čoraz častejšie podáva v kombinácii s biologikami alebo až po ich zlyhaní.

V súčasnosti sa za najúčinnejšiu formu imunosupresívnej liečby považuje biologická liečba prípravkami, ktoré blokujú zápalovú látku TNFα. Prvým biologikom podávaným pacientom s ulceróznou kolitídou bol prípravok s účinnou látkou infliximab (Remicade), ktorý sa podáva na špecializovaných ambulanciách pri centrách pre liečbu črevných zápalov vo forme asi dvojhodinových infúzií šesť až dvanásťkrát ročne.

Novší prípravok obsahuje účinnú látku adalimumab (Humira) a podáva sa jedenkrát za dva týždne pomocou špeciálnej injekcie alebo injekčného pera pod kožu. Humiru si väčšina pacientov vie podávať po krátkom zaškolení sama v domácich podmienkach podobne ako diabetici inzulín. Mnohí pacienti oceňujú väčšiu voľnosť pri podávaní liečby, čo nezasahuje tak do ich pracovného alebo osobného života.

Pri biologickej liečbe dosahujú asi dve tretiny pacientov dlhodobú uspokojivú remisiu a sú bez ťažkostí. Rozhodnutie medzi týmito dvomi prípravkami závisí od preferencií pacienta (samostatné podávanie injekcií alebo infúzie v centre) a od viacerých klinických okolností, ktoré posúdi ošetrujúci lekár, ako je napríklad alergia na zložku preparátu. Biologické lieky schvaľuje na návrh lekára špecializovaného centra zdravotná poisťovňa pacienta.

Ťažká tzv. fulminantná ulcerózna kolitída je závažným klinickým stavom a vyžaduje hospitalizáciu a intenzívnu liečbu antibiotikami, kortikoidmi a infúznu koreciu porúch vnútorného prostredia (tzv. Oxfordský režim). Vo väčšine prípadov sú nutné i transfúzie a rôzna podporná liečba. Ak pri danej liečbe nedôjde do 3-7 dní k zlepšeniu stavu pacienta, do liečby sa pridáva cyklosporín alebo infliximab. V asi 10% prípadov sa stav napriek komplexnej liečbe nelepší a je nevyhnutná operácia.

Chirurgická liečba je indikovaná pri zlyhaní medikamentóznej liečby. V súčasnosti je preferované operačné riešenie takzvaná totálna proktokolektómia s vytvorením ileálneho pauča a ileoanálnou anastomózou (IPAA). Jedná sa o úplné odstránenie hrubého čreva a vytvorenie umelého konečníka z kľučky tenkého čreva. Jedná sa o technicky náročnú operáciu, ktorá vyžaduje skúseného chirurga. Alternatívnym chirurgickým riešením je odstránenie hrubého čreva a vytvorenie trvalej stómie (totálna proktokolektómia s permanentnou ileostómiou). Pri urgentných zákrokoch sa zvyčajne volí dvojstupňové operačné riešenie. V prvom kroku sa realizuje kolektómia s vytvorením ileostómie. V druhom kroku, ak to anatomické pomery dovoľujú, sa realizuje rekonštrukčná operácia, preferenčne s vytvorením horeuvedeného ileálneho pauča. Po operácii sa ulcerózna kolitída už nevráti. Kvalita života po kolektómii však nedosahuje úroveň zdravej populácie. Hlavným problémom je zvýšený počet riedkych stolíc 4 až 10-krát denne a zápaly pauča.
kofola
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 16.01.2018
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 9 krát
Bolo mu ďakované: 3 krát


Návrat na "Anabolické steroidy (všetko o steroidoch, bobulách, sypačkách)"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: jules winnfield, piterko a 28 neregistrovaných