Salbutamol & Klenbuterol

Vstup od 18 rokov

Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Angel10 » 18.04.2017

Klenbuterol alebo Salbutamol ?
(Profil of Angel 2016)-Salbutamol je chemicky podobný Klenbuterolu, obe tieto látky sú určené na liečbu astmy. Aj Salbutamol aj Klenbuterol sa viaže na beta-2-adrenergné receptory, ktoré sa nachádzajú v celom tele, ale aj v tukových bunkách, kde dokážu aktivovať enzým senzitívnej lipázy. Tento enzým dokáže rozložiť tuk na voľné mastné kyseliny, ktoré opustia tukovú bunku a slúžia ako zdroj energie v iných tkanivách. Preto nás tieto dve látky pomerne dosť zaujímajú. Najpodstatnejší rozdiel medzi Salbutamolom a Klenbuterol je rozdielny half-life, ktorý vlastne určuje rozdielnosť v aktivite čo sa týka pozitív aj negatív u oboch látok. Klenbuterol ma výrazne dlhší half-life a to 24 až 48 hodín (cca 36 hodín v priemere) a približne 5 až 6 dní trvá kým sa vyplaví z tela. Jeho biologická dostupnosť je cca 70 až 80 % pri orálnom podaní, vrchol jeho hladiny v krvi bude dosiahnutý po cca 2-3 hodinách po užitia. Salbutamol má oveľa kratší half-life a to 3 až 6 hodín (cca v priemere 4,5 hod) a trvá cca 2 až 3 dni kým sa vyplaví z tela.

-Pre lepšie pochopenie účinku Salbutamolu a Klenbuterolu si trošku opíšeme beta-adrenergný systém v tele, ktorý sa skladá z rôznych adrenergných receptorov (ďalej už len AR), nás teraz budú zaujímať len beta-AR, ktoré sú uložené vo vonkajšej fosfolipidovej membráne buniek a sú stimulované všetkými populárnymi stimulantmi (Klenbuterol, Salbutamol, Efedrín...). Beta receptory ďalej rozdeľujeme na:

• beta 1 AR (sú vo všetkých svalových vláknach a orgánoch)
• beta 2 AR (sú vo všetkých svalových vláknach a orgánoch)
• beta 3 AR

-Salbutamol alebo Klenbuterol prejavuje svoj najväčší účinok skrz obsadzovania beta-2-AR a ako je známe, vôbec sa priamo nezaujímajú o beta-1-AR alebo beta-3-AR. Existujú ale aj alfa receptory, ktoré sa líšia od beta receptorov, pretože sú aktivované katecholamínmi (zlúčeniny, ktoré majú vplyv na sympatický nervový systém, ako napr. dopamín, noradrenalín a adrenalín), tie ale nie sú stimulované Salbutamolom či Klenbuterolom. Vyššie som spomenul, že Salbutamol a Klenbuterol sa priamo nezaujímajú o beta-1-AR, ale bohužiaľ u Klenbuterolu je dokázané, že dokáže nepriamo vplývať na beta-1-AR receptory v srdci.
-Klenbuterol ale aj Salbutamol skrz účinku na beta-2-AR dokážu zvýšiť prietok krvi v cievach, laicky to môžeme nazvať ako efekt rozširovania ciev so sprievodným efektom zvýšenej tepovej frekvencie. To stimuluje prelomenie mastných kyselín do krvného obehu, ktoré sú následne využívané ako zdroj energie a tento efekt má na svedomí zníženie ukladania tuku do tukových zásob ! Obe tieto látky dokážu priamo stimulovať srdce podobne ako adrenalín, čím nie len že zvyšuje tepovú frekvenciu (s ňou často krát súvisí aj triaška rúk či hlasu), ale tiež aj mierne zvyšuje telesnú teplotu, bohužiaľ ale tento efekt si mnoho ľudí snaží zmerať teplomerom a vidí len minimálne zmeny a potom má pocit, že dané látky nepracujú tak, ako by mali. Efekt zvýšenia teploty je naozaj mierny a bežná bazálna teplota 36,7°C sa zvýši o 0,1 alebo 0,3°C čo si naozaj nemusíte všimnúť (samozrejme v individuálnych prípadoch môže isť aj o niečo výraznejšie zvýšenie telesnej teploty, no nepredpokladám, aby sa teplota zvýšila o viac ako 0,5°C). No sprievodným citeľným prejavom mierneho zvýšenia bazálnej teploty je práve nadmerné potenie či návaly horúčav, čo už ale väčšina užívateľov Klenbuterolu alebo Salbutamolu skutočne pociťuje. Možno ste si všimli, že pri vyšších dávkach Klenbuterolu či Salbutamolu (ale tiež aj pri Efedríne) celkovo klesá chuť k jedlu. Čo určite ocenia tí, ktorí tieto látky používajú v diétach.

-Efekt straty tukov je zase výraznejší pri Klenbuterole, a to vďaka jeho dlhému half-life, menej efektívny k spaľovaniu tukov je Salbutamol, ale v prípade ak sa jeho denné dávky efektívne rozdeľujú podľa jeho half-life (čiže každá dávka nasledujú po cca 4 hodinách), tak efekt spaľovania tukov sa tiež prejaví v dosť výraznej miere, aj keď asi nikdy nie tak ako pri Klenbuterole. Zaujímavé je tiež, že Salbutamol zvyšuje počas svojho užívania hladinu T3 v krvi, čo by malo ešte viac napomôcť spaľovaniu tukov. Celkovo stále existujú 2 tábory ľudí, kde jeden tvrdí, že Salbutamol ani zďaleka nepomáha spaľovať tuk tak ako Klenbuterol a druhá skupina tvrdí, že je rovnako účinný. Platia tu ale 2 hlavné pravidlá:

• Klenbuterol ale aj Salbutamol sú predovšetkým beta-2 A stimulátori a v prípade ak tuk geneticky obsahuje viac alfa-2-AR než beta-2-AR, efekt možnej straty tuku bude slabší, to aký máte reálny genetický daný podiel v podstate ani nikto z vás nevie a preto na to každý bude musieť prísť pocitovo sám

• Veľmi dôležité je načasovanie stravy a tak to vyzerá z aktuálnych informácií, že čím menej sacharidov, tým viac bude účinný a teda najlepšie výsledky sú dosahované s cyklo ketogenickou diétou (CKD), pozor ale čím viac sacharidov, tým viac budete pociťovať termogenézu a s ňou súvisiaci efekt zvýšenej teploty (pocitovo striedanie sa horúčav s triaškami) s spolu s výraznejším potením, čím menej sacharidov, tým menšia miera prejavu termogenézy a menší efekt zvýšenia telesnej teploty a menej výrazné potenie


-Klenbuterol v štúdiách u zvierat vykazoval nárast svalovej hmoty a sily, presnejšie zaznamenaná bola zvýšená hustota svalových vlákien typu II, ide presne o tie vlákna, ktoré sú u ľudí najviac náchylné k rastu. V jednej štúdií u zvierat bol dokonca pozorovaný 20 %-tný nárast svalovej hmoty a tiež 18 %-tný pokles tuku len v priebehu 8 až 14 dní ! Čo je skvelá správa, že? Ale dávky použité u zvierat po prepočte na ľudí by boli životu nebezpečné a u väčšiny by spôsobila smrť. Stačí sa pozrieť len na terapeutické dávky u zvierat, ktoré sa bežne pohybujú na rovni cca 0,33 mg na 1 kg telesnej hmotnosti denne, v jednoduchom prepočte by šlo o dávku 29,8 mg denne u 90 kg vážiaceho človeka, čo je v prepočte približne 75 tab Klenbuterolu s obsahom 0,4 mg, čiže napr. 1 a pol krabičky Astraleanu (Klenbuterol od Alphapharmy). Ohromná dávka, že? Vrátime sa ešte k zvieratám, u nich je pozorované výrazné zvýšenie protosyntézy, ale len približne počas prvého týždňa (väčšinou 5-6 dní), potom sa protosyntéza už znižuje a dospeje už len k štádiu silného antikatabolického efektu. Fajn, dosť bolo chválenia Klenbuterolu, pretože u ľudí je to aj tak celé bezvýznamné, keďže ako som spomenul, dávky používané u zvierat by nás zabili. Tak a teda dávky používané u ľudí prinášajú len silné anti-katabolické účinky. Ale Salbutamol v štúdiách na zvieratách vykazoval rovnaké účinky ako Klenbuterol, ale už v prijateľných dávkach, čo sa hneď aj odzrkadľuje v praxi u ľudí, kde Salbutamol vykazuje mierne anabolické účinky a s miernym zvýšením svalovej sily (na čo jasne preukazujú aj štúdie, kde sa Salbutamol užíval aj 9 týždňov v terapeutickej dávke s citeľným zvýšením sily v porovnaní so skupinou, ktorá Salbutamol neužívala). V štúdiách u zvierat vykazuje Salbutamol zvýšenie protosyntézy o 20 % v prijateľných dávkach, u ľudí sa predpokladá o niečo málo miernejší efekt. Ak sa pozrieme na štúdie u ľudí, tak zmena svalovej hmoty nastáva pomerne veľmi rýchlo a to v priebehu 14 až 21 dní v primeranom dávkovaní 16 mg denne. Tento efekt pretrvával u ľudí ešte cca 5 až 7 dní po vysadení. Jedným z vysvetlení silného anti-katabolického efektu pri Klenbuterole alebo mierno anabolického efektu pri Salbutamole je ich aktivácia zlúčeniny nazývanej cAMP (cyklycký adenozín monofosfát), ktorá má na svedomí inhibíciu Kalpainu a ten má na svedomí rozklad bielkovín vo svaloch. Takže jeho znížením sa v podstate automaticky zvýši protosyntéza, tento efekt ale nebude jediný, ktorý podporuje anti-katabolické či anabolické účinky Klenbuterolu či Salbutamolu. Vrátim sa ešte ale k vytrvalostnej (aeróbnej) sile, všimnite si, ak niekedy budete sledovať štúdie spojené s Klenbuterolom u ľudí jednu zaujímavú vec, že ich aeróbna svalová sila klesá ! Čo sa pri Salbutamole nemôže stať. Možno sa budete teraz mnohí čudovať a krútiť hlavou, ale je to tak, mnoho skúsených ľudí na to prišlo aj samo bez toho, aby muselo sledovať výsledky štúdií a už dlhé roky sa viedla diskusia o tom, že Klenbuterol vôbec nedokáže podporiť aeróbnu aktivitu v pozitívnom slova zmysle, práve naopak, utlmuje aeróbny výkon. Na druhej strane ani Salbutamol nedokáže nijak extra zvýšiť dýchací pomer či srdcovú frekvenciu počas fyzickej námahy, čiže ani počas užívania Salbutamolu neočakávajte zvýšenie aeróbnej aktivity, ale tiež ani jej pokles ako pri Klenbuterole.

-Veľmi zaujímavé výsledky prináša Salbutamol v štúdiách, pretože dokáže celkom slušne znižovať hladinu LDL a celkového cholesterolu, zároveň tiež dokáže zvýšiť hladinu HDL, v jednej štúdii dokázal znížiť celkový cholesterol v priemere o -9,1 %, LDL znížil v priemere o - 15 % a HDL zvýšil v priemere o 10,4 %. Pomer LDL-C/HDL-C rovnako tiež znížil v priemere o -22,9 %. Tento efekt ale nie u Klenbuterolu vídaný, čo je škoda. Salbutamol má preto veľmi silné opodstatnenie v PCT, kedy by malo byť pre všetkých jednou z priorít napraviť si svoj rozhádzaný cholesterol. Nie je známy proces, vďaka ktorému môžeme vídať tento efektu u Salbutamolu, na to si musíme ešte počkať s príchodom nových štúdií.

-Ako som už na začiatku uvádzal, half-life Salbutamolu je oveľa kratší (3-4 hodiny) v porovnaní s Klenbuterolom (cca 36 hodín) a preto neprináša až také problémy s spánkom ako Klenbuterol. Jeho krátky half-life zároveň dovoľuje užiť ho 1 až 2 hodiny pred tréningom s cieľom zvýšiť efektivitu tréningu. Prax zároveň ukazuje, že nepokoj a celková nervozita zvykne byť u väčšiny oveľa vyššia pri Klenbuterole ako pri Salbutamole, čo má opäť na svedomí práve half-life. Beta-2 receptory sú pomerne rýchlo Klenbuterolom nasýtené, práve kvôli dlhému half-life a preto sa nezvykne pri plnom využití užívať viac ako 14-21 dní. Ale Salbutamol vďaka kratšiemu half-life dáva väčší priestor k "prečisteniu" receptorov, takže efekt nasýtenia nastáva neskôr, preto je ho možné užívať dlhšie a to cca 21-35 dní pri plnom využití.

-Veľmi málo sa spomína v súvislosti s týmito látkami agresivita či celková podráždenosť (o par riadkov vyššie som ju už spomenul). Jedna štúdia veľmi pekne preukázala, že ľudia so zníženou citlivosťou adrenergných receptorov vykazovali vyššie hladiny katecholamínov (adrenalín) a kortizolu v prípade agresívnych situácií, zjednodušene = ľudia užívajúci Klenbuterol ale aj Salbutamol budú mať väčší sklon v kritických situáciách zachovať sa agresívnejšie ako za bežných okolností. Tento efekt sa prejavuje predovšetkým u Klenbuterolu o niečo menej u Salbutamolu. Pri štúdiách na zvieratách (myši a potkany), kde sa sledoval vplyv týchto látok na agresivitu prišli ale vedci na ďalšiu zaujímavú vec a to, že Klenbuterol dokáže zabrániť určitým druhom degeneratívnych ochorení mozgu súvisiace s pamäťou a inteligenciou. Tento efekt je ale ešte predmetom skúmania a nenašiel som žiadne ďalšie nové informácie od roku 1996.

-Spomeniem ešte jednu dôležitú vec, mnohí ste sa isto veľa krát pýtali, prečo by ste nemohli k rovnakým výsledkom ako tablety, používať aj inhalátory týchto liekov. Pozor, inhalátory sú spracované tak, že sú vysoko selektívne, čo znamená, že pôsobia predovšetkým v pľúcach ! A len malé množstvo sa následne dostáva do krvného obehu s možnosťou vytvárať účinky, kvôli ktorým sú vo všeobecnosti tieto lieky vyhľadávané. Napriek tomu ale nemôžeme hovoriť o nulovom efekte, pretože v štúdii z roku 1988, bol pozorovaný zvýšený výkon u ľudí v prípade užívania inhalátorov (Ventolin), ale nie tak výrazný ako v prípade tabletovej formy. Tak možno teraz už uvažujete o tom, že to možno skúsite, tak poďme ďalej. Existuje ale niekoľko desiatok štúdií, ktoré tento efekt nijako nikdy nepotvrdili a to dokonca bol Ventolin podávaný len profesionálnym atlétom s cieľom sledovať vplyv na ich výkonnosť, ktorá sa mi nijak nezlepšila! Celkovo teda efektivita inhalátorov je výrazne nižšia, doslova až minimálna, preto ich užívanie je plytvaním peňazí a dovolím si tvrdiť že aj strata času. Ak sa ale pozrieme na štúdie nových druhov inhalátorov pod názvom Serevent, ktorý sa líši od ostatných, pretože má rozšírenú pôsobnosť s tým, že sa viaže na beta receptory o 50 krát viac ako Salbutamol (Ventolin) s dĺžkou účinnosti až 12 hodín, tam už bol pozorovaný nárast vytrvalostnej sily, aj keď nie ohromný. Podstatný rozdiel medzi týmito liekmi je aj ten, že Ventolin inhalátor je navrhnutý tak, aby účinkoval okamžite v prípade záchvatu po dobu 20 až 180 minút, kdežto Serevent je navrhnutý tak pre dlhodobejší účinok.

-Rovnako ako Klenbuterol, tak aj Salbutamol znižujú v tele hladinu taurínu. Prevláda celková myšlienka, že v prípade ak je taurín vyčerpávaný z pečene, je nutné ho dopĺňať, pretože ak tak neurobíte:

• spomaľujete efekt premeny T4 na T3
• vystavujete sa zvýšenému riziku nepríjemných svalových kŕčov, ktoré sú pri užívaní Klenbuterolu ale aj Salbutamolu veľmi často spomínané
• zvyšujete možnosť preťaženia exitátorov nervovej dráhy v tele, čo spôsobuje búšenie srdca, svalové zášklby a tiež podporuje triašku rúk či hlasu

-Obe tieto lieky podporujú aj vyčerpávania draslíka z tela, ktorý je tiež nutné dopĺňať, pretože takto sa vystavujete
• dehydratácii
• nepríjemným kŕčom

-Tento efekt vyčerpávania taurínu z tela je výraznejší pri Klenbuterole ako Salbutamole, napriek tomu sa vo všeobecnosti odporúča popri nich užívať denne 3 až 5 g taurínu. Ako ste si určite všimli, spomenul som kŕče aj v súvislosti s taurínom aj v súvislosti s draslíkom, prečo? Takže poďme pekne postupne. V dôsledku vyčerpania taurínu v pečeni spolu s deficitom elektrolytov sodíka a draslíka s nedostatočným príjmom vody v tele vznikajú časté svalové kŕče, ktoré sú citeľné pri užívaní Salbutamolu a Klenbuterolu ! To, že taurín dokáže zmierňovať kŕče dokazujú aj štúdie, keďže ide o druhú najpočetnejšiu aminokyselinu vo svaloch potrebnú v niekoľkých metabolických procesoch. Tiež by ste mali vedieť, že taurín vytvára podobný efekt ako kreatín z hľadiska zadržiavania vody vo svalových bunkách, čím sa vytvára aj svalová plnosť. Takže si to zhrnieme, za svalové kŕče počas užívania Klenbuterolu a Salbutamolu sú zodpovedné tieto 3 hlavné faktory:

• Taurín, ktorý je z tela vyčerpávaný počas ich užívania, preto je ho nutné dopĺňať
• Draslík, ktorý je tiež z tela vyčerpávaný počas ich užívania, preto je ho nutné dopĺňať
• A v dôsledku ich odčerpávania z tela sa stáva telo postupne dehydrovaným, čiže mu chýba voda, ktorú je nutné dopĺňať tiež

-Určite Vás bude aj zaujímať, ako dávkovať taurín a koľko ho užívať, takže:
• ku každej 4 mg-vej tablete Salbutamolu je nutné pridať 1 g taurínu
• ku každej 0,4 mg-vej tablete Klenbuterolu je nutné pridať 1 g taurínu

-Ak aj napriek tomu budete pociťovať svalové kŕče počas tréningu a následne počas dňa, užite ďalší 1 g taurínu pred alebo po tréningu, respektíve, ak mávate kŕče už počas tréningu, užite ho tesne pred tréningom, ak mávate kŕče až po tréningu, užite ho po skončení tréningu

-Veľmi často sa spolu s Klenbuterolom spomína jeho toxicita voči srdcu, ktorá bola sledovaná u zvierat. Tento efekt nebol ale nájdený pri štúdiách so Salbutamolom, čo znie celkom dobre. U potkanov bola v štúdiách zistených pri užívaní Klenbuterolu hypertrofia srdca (zväčšenie srdca) a tiež aj nekróza srdcového svalu (akútny srdcový infarkt), u Salbutamolu nikdy. Je ťažké posúdiť do akej miery sa tento efekt dokáže prejaviť aj u ľudí, pretože je známe, že potkany majú oveľa vyšší podiel beta-2 receptorov v srdci v porovnaní s ľuďmi. Predpokladá sa, že opäť dlhý half-life Klenbuterolu spôsobuje jeho negatívny vplyv na srdce a vďaka krátkemu half-life u Salbutamolu je tento efekt minimálny alebo žiadny. To je ale predpoklad, čo ale preukazujú štúdie? Pozrite sa na jednu z nich z roku 2006, kde bol Klenbuterol podávaný ľudom vo vysokých dávkach s cieľom zistiť aký má vplyv na srdcové a kostrové svaly. Štúdie sa zúčastnili 5 muži s ischemickým srdcovým zlyhaním a 2 muži s neischemickým srdcovým zlyhaním. Ich denná dávka Klenbuterolu v orálnej forme sa vyšplhala až na 0,72 mg !!!! Aby ste tomu lepšie rozumeli, to je celkom 18 tabliet Astraleanu od AP alebo Klenbuterolu od BP alebo tiež Klenbuterolu od Vermodje, keďže každá tableta od týchto výrobcov obsahuje 0,04 mg !!!! Najprv boli muži sledovaní po dobu 5 týždňov a potom postupne začali s užívaním Klenbuterolu až po dobu 41 týždňov, kedy bola štúdia ukončená. Takže Klenbuterol užívali v prepočte 41 týždňov (10 a pol mesiaca), kde sa dávka postupne zvyšova od 0,02 mg až na spomínaných 0,72 mg denne. Štúdia nepreukázala žiadne závažné nežiaduce účinky alebo vznik arytmie. Kreatínfosfokináza (CPK = hlavný markér srdcového infarktu) bola zvýšená u 4 mužov, ale bez klinických následkov ! Nebola zmenená ani ejakčná frakcia srdca (objem pumpovanej krvi srdcom), ale zvýšil sa endiastolický objem krvi (objem krvi v srdci) z priemernej hodnoty 4,73 na 5,24. Telesná hmotnosť sa výrazne zvýšila zo 75,5 kg na 79,2 kg, z toho suchá hmota sa zvýšila v priemere o 2,5 kg. Aeróbna aktivita nebola nijak zmenená ani k horšiemu ale ani k lepšiemu. Ale svalová sila bola zvýšená o 22,5 %. Nenašli sa žiadne zmeny vo veľkosti srdca, myocitov alebo ukladania kolagénu v srdci ako to bolo u zvierat. Celá táto štúdia jasne preukázala, že Klenbuterol za tak dlhú dobu nijak nezlepšil funkcie srdca ale zároveň ich ani nijak nezhoršil. Pozorovaná bola akurát tak väčšia svalová sila a zvýšenie svalovej hmoty. Čo poviete? Celkom presvedčivý dôkaz o tom, že u nás u ľudí jednoducho Klenbuterol vykazuje iné vedľajšie účinky ako u zvierat, resp. v úplne inej miere, čiže v miernejšej, čo je pre nás samozrejme len dobrá správa. Veď keď Klenbuterol nedokázal navodiť infarkt u ľudí s ischemickým či neischemickým zlyhaním srdca, tak asi jeho miera toxicity voči srdcu nebude tak výrazná ako sa všade rozpráva či predpokladá, hm... ? Aj tak sa efekt navodenia myokardu skrz užívania Klenbuterolu alebo Salbutamolu u ľudí v podstate nedokázal, bol dokázaný len u zvierat v extrémne vysokých dávkach, ale ich prirodzený podiel beta AR je výrazne vyšší ako u ľudí, čiže to sú 2 silné a rozdielne faktory ako je to u ľudí. Ale je tu jedna nemilá vec, bohužiaľ srdce ľudí so srdcovým zlyhaním pracuje inak ako zdravé srdce a dokonca aj inak vyzerá. Napr. ich srdcia majú tendenciu sa zmenšovať a teoreticky by Klenbuterol u nich dokázal zvrátiť negatívnu atrofiu srdca, no u zdravých ľudí by ale navodil negatívnu hypertrofiu? Nedokážem momentálne rozlúštiť túto hádanku, ale raz príde aj na to :)

-Už keď sme pri dávkach, spomeniem ešte, že pri Klenbuterole vo vysokých dávkach je štúdiami dokázaná apoptóza buniek či už vo svaloch alebo v srdci ! Apoptóza je programovaná bunková smrť, čiže bunka dostane signál k rozštiepeniu svojej vlastnej DNA a tak sa rozpadne na apoptotické telieska, ktoré sú pohltené okolitými bunkami. Je to iný jav ako nekróza, pretože nekŕoza predstavuje násilnú smrť bunky. Limit dávky, kedy sa už môže spustiť apoptóza buniek pri Klenbuterole je 1 mcg na 1 kg telesnej hmotnosti, čiže pre 100 kg vážiaceho borca ide o 0,1 mg denne (čo predstavuje 2 a pol tablety Astraleanu), ale pozor PRI PLNEJ CITLIVOSTI RECEPTOROV !!!! Bežné zneužívané dávkovanie sa pohybuje od 0,02 do 0,2 mg denne (čo predstavuje 0,5 tab Astraleanu až 5 tabliet). Teraz si určite poviete, že tak toto teda nie, ale ako som už zdôraznil, ide o index 1 mcg na 1 kg telesnej hmotnosti pri PLNEJ CITLIVOSTI RECEPTOROV a tá klesá už po cca 3-5 dní od užívania, kedy by každý mal dávku postupne ešte len zvyšovať.

Čiže nikto by nemal užívať v začiatkoch už tak vysokú dávku, možno až na pár extrémistov. Pre lepšie porozumenie:
1.Deň = 0,02 mg Klenbuterolu
2.Deň = 0,02 mg Klenbuterolu
3.Deň = 0,04 mg Klenbuterolu (v tento deň už začína pomaličky citlivosť AR pomaly klesať, preto aj dávku zvyšujeme)
4.Deň = 0,04 mg Klenbuterolu
5.Deň = 0,04 mg Klenbuterolu
6.Deň = 0,06 mg Klenbuterolu
7.Deň = 0,06 mg Klenbuterolu
8.Deň = 0,06 mg Klenbuterolu
9.Deň = 0,08 mg Klenbuterolu (v tento deň podľa prepočtu by už mohli mať 80 kg vážiaci borci nábeh na apoptózu že? ale nebudú ju mať, lebo citlivosť už je znížená a dávka 0,08 mg nám v podstate prináša účinok počiatočných dávkach v prvých dňoch, čiže odhadom niekde na úrovni 0,04 mg)
10.Deň = 0,08 mg Klenbuterolu
11.Deň = 0,08 mg Klenbuterolu
12.Deň = 0,1 mg Klenbuterolu (tak už v tento deň si poviete, že táto dávka už musí spôsobiť apoptózu u 80 kg borca, že ? ale nie, nespôsobí, pretože citlivosť AR je už znížená a dávka 0,1 mg bude prinášať účinok na úrovni cca 0,03 až 0,04 mg Klenbuterolu za plnej citlivosti)

-A takto by som teda mohol pokračovať ďalej, preto si aj všimnite, že v štúdiách je dávka vždy postupne zvyšovaná, pretože citlivosť beta-AR rýchlo klesá a tak ich účinok musí byť kompenzovaný zvýšenou dávkou, ale tá nebude viesť k apoptóze buniek vo väčšine prípadov. Inak ak sa zamyslíte, všetky štúdie preukazujú to, že dávkovať je nutné od nízkych dávok, pretože tie prinášajú dostatočné anti-katabolické účinky u väčšiny populácie a tie je nutné postupne zvyšovať tak, aby sme s postupným znižovaním citlivosti beta-AR stále dosahovali efekt počiatočnej nízkej dávky. Celkovo vedci v štúdiách sa snažia vyhnúť vedľajším účinkom ako je extrémne búšenie srdca, trasenie sa rúk či hlasu, to už považujú za vysokú dávku a osobne s nimi aj súhlasím, pretože už niekoľko krát som hovoril, že to, či sa niekomu trasú ruky alebo extrémne búši srdci po Klenbuterole nie je odrazom jeho priaznivej účinnosti. Keďže väčšina to berie tak, že kým sa mu netrasú ruky, tak sa vlastne nič nedeje, práveže nie ! Ak sa už trasú ruky, vtedy ste v štádiu, kedy sú mnohé procesy v tele narušované, kedy sa z tela extréme vyčerpáva draslík, taurín, kedy sú narúšané nervové bunky a kedy sa postupne môžete dostať do apoptózy. Skúste sa nad tým zamyslieť, je to v podstate rovnaký efekt ako pri AAS, kedy aj AAS majú svoju hranicu možných anabolických účinok a zvyšovanie dávok už zvyšuje anabolizmus len o banálne %-tá, no mieru vedľajších účinkov zvyšuje o výrazné %-tá.

-Podstatné teda je pri Klenbuterole, ale aj pri Salbutamole nájsť správnu mieru, v prípade ak užívate tieto lieky a zažívate extrémne prejavy trasenia rúk či búšenia srdca, dávku už ďalej nezvyšujte, až vtedy, keď tento efekt vymizne. Uznávam, že pri nízkych dávkach bude efekt Klenbuterolu či Salbutamolu chabý v prospech možného anabolizmu či anti-katabolických dávok, preto je nutné dávky zvyšovať a užívať ich v určitých prípadoch v nebezpečnej hranici, ktorá už ale môže prinášať možné negatíva do budúcna.
Nesmieme samozrejme zabudnúť ani na detekčnú dobu týchto látok. Klenbuterol je tela vylučovaný močom a preto je možné ho detekovať hmotnostnou spektrometriou. V súčasnosti WADA dokáže nájsť v moči ohromne nízku hladinu metabolitov Klenbuterolu a to 5 až 10 pg/ml, pracujú ale na zdokonalení s cieľom detekovať aj tak nízku hladinu ako sú 2 ng/ml. Pri typickom dávkovaní od 0,04 mg do 0,16 mg je ho možné detekovať v moči zhruba do 1 týždňa. Jeho detekčná doba sa vo všeobecnosti uvádza na cca 3 až 7 dní. Mnoho pozitívne testovaných športovcov sa odhováralo na konzumáciu mäsa, v ktoré obsahuje Klenbuterol. Príde vám to úsmevné? Je to pravda, skutočne aj naše EU normy povoľujú predávať mäso pre ľudskú spotrebu s najvyššou hladinou Klenbuterolu 100 ng/ kg. Ale napr. také mäso v Číne, Mexiku či v Latinskej Amerike ani tieto normy nemajú, čiže hladina môže byť omnoho vyššia. Dokonca je odolný voči vareniu, jednoducho nie je možné varením a inou úpravou mäsa sa ho zbaviť. WADA ale tieto "výhovorky" neprijíma, pretože vo vlasových folikuloch Klenbuterol ostáva po dobu minimálne ešte 4 až 6 mesiacov (v maličkom množstve), ale len za predpokladu, ak Klenbuterol športovec skutočne užíval. Ak by ho skonzumoval len skrz mäso, tak by vo vlasových folikulách nebol určite nájdený. V podstate je teda jasné, že v prípade ak budete mať pozitívny dopingový test na Klenbuterol, podobné výhovorky neobstoja.

-Určite mnohých zaujíma aj vplyv Klenbuterolu či Salbutamolu na hladinu kortizolu. Ak sa pozrieme na nejaké štúdie u zvierat, v ktorých bol užívaný Klenbuterol, nájdeme také, kde sa hladina kortizolu zvýšila ale aj také, kde sa znížila, ale čo štúdie u ľudí? Je ich veľmi málo, ktoré by sledovali práve tento efekt, ale napriek tomu sa mi podarilo vyčítať, že Klenbuterol má minimálny alebo žiadny vplyv na hladinu kortizolu, či už čo sa týka zvýšenia alebo zníženia. Ďalšia dôležitá vec je, že v žiadnom prípade nijak nebráni aktivite kortizolu, ako sa mnohí domnievali. A ak sa nájdu takí, čo to tvrdia a stoja si za tým, nech preukážu nejaké reálne dôkazy zo štúdií. Pretože do dnes neexistuje v podstate žiaden dôkaz o tom, aby Klenbuterol mal výrazný vplyv na kortizol, či už na jeho hladinu (zníženie či zvýšenie) alebo celkovo na jeho aktivitu. A čo Salbutamol? Pri ňom platí bohužiaľ to isté, skúste si kľudne pozrieť štúdie, kde bol podávaný Salbutamol tak ako deťom, tak aj dospelým a sledovala sa práve vplyv tohto lieku na kortizol a neboli zistené žiadne prospešné zmeny !

-Ďalšou vecou, ktorá by Vás mohla zaujímať je vzťah medzi Klenbuterolom či Salbutamolom a prirodzenou hladinou IGF-1. Jedna veľmi zaujímavá štúdia z Japonska (r.2013) na zvieratách (potkany) preukázala, že Klenbuterol dokáže aktivovať IGF-1 v priebehu prvých 2-3 týždňoch užívania, čo sa ale deje potom? Nepriaznivo zvyšuje hladinu myostatínu, ktorý spomaľuje rast svalovej hmoty. Inak povedané, spočiatku Klenbuterol podporil rast hmoty (predovšetkým prvé 3-7 dní, následne udržiaval aktivitu IGF-1 pomerne vysokú s mierny poklesom) a neskôr tento efekt začal upadať práve kvôli zvyšujúcej sa hladine myostatínu. (ktorá k 21-vému dňu bola už pomerne dosť vysoká). Veľmi ťažko sa hľadajú informácie o tom, aký skutočný vplyv ma Klenbuterol a Salbutamol na hladinu IGF-1 u ľudí, skúsim sa tomu preto venovať neskôr, aby som teraz zbytočne nestrácal čas. Tak poďme ďalej.

-Mnoho sa rozpráva o vplyve Klenbuterolu na sexuálne funkcie či erekciu. Existujú opäť 2 tábory. Jeden tvrdí, že na nich Klenbuterol či Salbutamol nijak v sexuálnej oblasti nevplýva a druhý tábor tvrdí, že áno. Chcem ale zdôrazniť, že bavíme sa predovšetkým o samotnom užívaní týchto liekov, pretože v spojení s AAS sa samozrejme celá situácia mení. Začnime teda u zvierat, resp. pozrime sa na nejaké štúdie. Pozeral som sa na jednu z nich, ktorá dokazuje u potkanov, že Klenbuterol má vplyv aj na sexuálne funkcie, takže už len niečo na tom pravdy bude, že Klenbuterol bude vplývať aj na sexuálne funkcie. Čo presne preukázala štúdia na potkanoch? Potkany vykazovali počas prvých 7 dní užívania zvýšenú chuť vykonávať akt rozmnožovania sa, ale vždy po prvej ejakulácii už mali problém s erekciou a dosiahnutím ďalšej ejakulácie. Keď som prešiel niekoľko diskusných fór, všimol som si, že ľudia, ktorí sa sťažujú na zvýšený krvný tlak súvisiaci s užívaním Klenbuterolu mali skutočný problém aj s erekciou, čo do istej miery dáva aj logický zmysel. Všimnite si, že lieky ako Sildenafil, Tadalafil či Vardenafil u mužov pozitívne zlepšujú erekciu, zároveň ale znižujú krvný tlak. A zase ľudia, ktorí sú odkázaný na liečbu vysokého krvného tlaku, zvyknú mať problémy s erekciou. Takže uznávam, že Klenbuterol a Salbutamol nepriamo skrz zvýšený krvný tlak spôsobuje problémy s erekciou u mnohých užívateľov. Čo ale chuť na sex spojená s užívaním týchto liekov? Podľa všetkého nemajú priamy vplyv na tento efekt, napriek tomu sa mnohí sťažujú na zníženie chuti na sex počas užívania týchto liekov, prečo? Veľmi jednoduché vysvetlenie, pretože väčšina podstupuje diétu a prijíma znížené množstvo sacharidov. Je predsa úplne normálne, že ak človek užije menej ako 100 g sacharidov denne, jeho chuť na sex bude mizerne nízka. Čo nemá žiadnu priamu súvislosť s užívaním týchto liekov. A čo ich užívanie a vplyv na spermie? Žiadna štúdia priamo na ľuďoch do dnes nedokazuje, aby Klenbuterol či Salbutamol negatívne vplýval na plodnosť u mužov. Existujú ale štúdie u zvierat, ktoré poukazujú na iné fakty, presnejšie na výrazné testikulárne poškodenie (u ošípaných). No iné štúdie na potkanoch už napríklad nepreukázali žiadne významné zmeny. Tak ako teraz? Opäť sa bude ťažko hodnotiť niečo bez skutočných dôkazov. Po preštudovaní niektorých diskusných fór som našiel aj vyjadrenia užívateľov, ktorí by dali ruku do ohňa za to, že počas užívania Klenbuterolu majú redší a čudne zapáchajúci ejakulát. No nikde som sa nedočítal, či boli práve v PCT, po ťažkej diéte, pretože tam mohlo byť tak veľa faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu spermií, že Klenbuterol nemusel mať žiadny vplyv na nich. Pre túto chvíľu to vyzerá tak, že Klenbuterol a Salbutamol nemá negatívny vplyv na kvalitu spermií.

-Klenbuterol spolu so Salbutamolom majú značný vplyv na inzulínovú rezistenciu, o čom sa tiež dosť málo píše či hovorí, aj keď som to už niekoľko krát spomínal v minulosti na fóre. Sú preto pomerne málo vhodnými u diabetikov, keďže u nich budú nutne podnecovať zvyšovanie dávok inzulínu. Rovnako tiež tí, ktorí zaradzujete do svojich cyklov inzulín s cieľom zvýšenia anabolizmu rátajte s tým, že ak spolu s inzulínom budete užívať Klenbuterol alebo Salbutamol, znížite si tak možný účinok inzulínu. Podstatou ale je, že výraznejší vplyv na tento efekt má znovu Klenbuterol a o niečo menší Salbutamol a to práve kvôli ich rozdielnej dĺžke half-life. Podstatou je zníženie hladiny GLUT-4 počas ich užívania, čím dochádza k zníženiu využitia glukózy a jej skladovania vo svaloch, takže koncentrácia glukózy vo svaloch klesá.

-Mali ste už niekedy pocit, že po užití Klenbuterolu či Salbutamolu máte problém dosiahnuť svalovú pumpu? Hm... áno, je to tak, predovšetkým u Klenbuterolu a to predovšetkým skrz zníženej hladiny GLUT-4 ako som už aj vyššie uviedol. V prípade ak sa ešte spolu s ním dodržiava prísna diéta, tak sa efekt svalovej pumpy výrazne obmedzí, keďže telu budú chýbať sacharidy. Tento efekt je možné zažiť aj so Salbutamolom, ale nie je tak výrazný ako pri Klenbuterole.

Zhrnutie:

1.Tuk spaľujúci efekt
-Klenbuterol = silnejší
-Salbutamol = slabší

2.Antikatabolický či anabolický účinok
-Klenbuterol = len silný anti-katabolický účinok, dokázaný v štúdiách u ľudí
-Salbutamol = mierny anabolický účinok, dokázaný v štúdiách u ľudí

3.Zniženie chuti do jedla
-Klenbuterol = výraznejší pocitový efekt počas cca 9 hodín od podania
-Salbutamol = slabší pocitový efekt počas cca 3-4 hodín od podania

4.Tepová frekvencia a zvýšenie telesnej teploty
-Klenbuterol = vo väčšine prípadov vždy počas prvého týždňa a niekedy aj dlhšie
-Salbutamol = tento efekt môže nastať aj pri ňom, ale vo väčšine prípadov len v miernejšom prejave

5.Problémy s nespavosťou
-Klenbuterol = časté, pretože má dlhý half-life
-Salbutamol = menej časté, keďže má krátky half-life

6.Negatívny vplyv na zväčšovanie srdca, prípadný infarkt
-Klenbuterol = tento efekt bol dokázaný štúdiami u zvierat, u ľudí sa o danom efekte stále polemizuje
-Salbutamol = tento efekt nebol nikdy pri Salbutamole dokázaný ani u zvierat

7.Vplyv na agresivitu
-Klenbuterol = áno, výraznejší a rýchlejší
-Salbutamol = áno, o niečo miernejší, ale po dlhšom užívaní sa efekt zvykne vyrovnať Klenbuterolu

8.Krvný tlak a bolesti hlavy
-Klenbuterol = má negatívny vplyv na krvný tlak a s ním súvisiace bolesti hlavy
-Salbutamol = zvyšuje krvný tlak miernejšie

9.Detekčná doba
-Klenbuterol = 4 až 7 dní
-Salbutamol = 1 až 3 dni

10.Taurín a draslík
-Klenbuterol = vyčerpáva ich podstatne viac ako Salbutamol
-Salbutamol = vyčerpáva ich menej ako Klenbuterol

Záver: Salbutamol aj Klenbuterol v konečnom dôsledku majú rôzne agonistické a antagonistické vlastnosti na rôzne receptory, a my ich jednoducho do dnes nepoznáme všetky. Vedci majú rôzne teórie o tom, ako tieto dve látky môžu zvyšovať anabolizmus v tele alebo brániť katabolizmu, ale nikto do dnes nepreukázal s dostatočnou istotou, čo presne za tým stojí ! Mnoho štúdií preukazuje ich anabolické, katabolické alebo tuk spaľujúce vlastnosti, ale existujú aj mnohé, ktoré ich vyvracajú. Všimol som si, že tie štúdie, ktoré preukázali svalový rast, poukazovali zväčša vždy na svalové vlákna typu II, čiže na rýchle svalové vlákna. Respektíve účinok svalového rastu sa prejavuje prevažne u rýchleho typu svalstva a v oveľa menšej miere u pomalého typu. Vzájomný pomer vlákien vo svaloch u ľudí je dedične podmienený, v priebehu života, resp. vplyvom tréningu sa prakticky nemení. Podiel rýchlych a pomalých svalových vlákien nie je vo všetkých svaloch rovnaký. V ľudskom tele sa nachádzajú svaly so sklonom k vyššiemu podielu pomalých vlákien alebo opačne so sklonom k vyššiemu podielu rýchlych svalových vlákien. Prečo to píšem? Pretože článok, ktorý som napísal mi dal fakt zabrať a info som hľadal celé týždne, toto je aj tak len skrátená verzia toho, čo všetko som musel prečítať a záver je jednoznačný. Tieto dve lieky majú potenciál, ale bohužiaľ nie u všetkých ľudí, prečo? Nedokážem to bohužiaľ k dnešnému dňu s dnešnými informáciami relevantne posúdiť. Ale tak ako v štúdiách, tak aj reálne v praxi sú ľudia, ktorí si nevedia vynachváliť aspoň jeden z nich, či už Klenbuterol alebo Salbutamol, no sú ľudia, ktorí sa cítia ako keby hltali čokoládové lentilky, pretože nepociťujú žiadne prospešné účinky. Áno, bohužiaľ je to tak, preto aj Klenbuterol aj Salbutamol sú ešte stále pomerne dosť záhadnými liekmi a budeme si musieť počkať na ďalšie a ďalšie štúdie, ktoré poukážu na ich "skutočnú tvár". Alebo podstata tkvie v genetickom rozpoložení rýchlych a pomalých svalových vlákien u ľudí? A práve toto rozpoloženie bude udávať mieru anti-katabolických či anabolických účinkov len v danom type? Hm... A čo tuk spaľujúci účinok? Ako som už naznačoval skôr na začiatku článku ,aj tento efekt bude podmienený geneticky vo veľkej miere a je preto zjavne veľmi pravdepodobné, že nájdu sa aj takí, u ktorých efekt týchto liekov bude banálny ale aj takí, u ktorých bude efekt veľmi významný.
Články sú len informatívneho charakteru, nikoho nenavádzam na užívanie. Vždy sa poradte so svojím lekárom alebo aj matematikom, obaja Vám povedia, že doping je zlý :D
Angel10
Moderator
Príspevky: 137
Dátum registrácie: 23.02.2017
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 33 krát


Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Darty » 18.04.2017

fiiiioo, super clanok, vdaka Angel
Nepiste mi SS s prosbami o rady, ja nie som manzelska poradna, rady hladajte priamo na fore v prislusnych temach. A ANO - neviem zohnat steroidy, nechcem od vas kupit steroidy, snad ste to podaktori pochopili :-)
Užívateľov profilový obrázok
Darty
Príspevky: 2799
Dátum registrácie: 27.11.2016
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 132 krát
Bolo mu ďakované: 455 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Vinnie » 19.04.2017

veľmi vyčerpávajúci článok, ale jednu vec si zabudol a to látky "prečistujúce" receptory ako napr. ketotifén, diphenhydramine a pod..
"existuje aj neaky doplnok na rast a hrubku koko..? pocul som vraj ze Nitrix"
Užívateľov profilový obrázok
Vinnie
Príspevky: 4720
Dátum registrácie: 22.09.2010
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 69 krát
Bolo mu ďakované: 474 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa jankopan » 19.04.2017

super clanok a citanie :007
jankopan
Príspevky: 103
Dátum registrácie: 18.03.2017
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 35 krát
Bolo mu ďakované: 4 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa drtuch » 19.04.2017

Clanok vynikajuci...super....jednu otazku mam....v akych davkach by mala celnuterol uzivat zena...cca 60kg vaha....
drtuch
Príspevky: 227
Dátum registrácie: 11.08.2014
Cash on hand: Locked
Bydlisko: Slovensko
Poďakoval: 1 krát
Bolo mu ďakované: 12 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa silný » 19.04.2017

A co ich spolocne uzivanie? Ma zmysel ich kombinovat a ak ano akym sposobom?
Vaše otázky, problémy, postrehy a iné dopyty smerujte prosím do príslušných tém a nie do mojej poštovej schránky
(nie preto, žeby som bol neochotný poradiť, ale to na čo sa pýtate, môže poslúžiť aj ostatným...)
Užívateľov profilový obrázok
silný
Príspevky: 6489
Dátum registrácie: 20.07.2015
Cash on hand: Locked
Bank: Locked
Poďakoval: 118 krát
Bolo mu ďakované: 676 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Angel10 » 19.04.2017

Darty = dik

Vinnie = no to je pravda, mohol som sa aj tomu trošku povenovať

jankopan = dik

drtuch = vždy v závilosti od citlivosti, začínaš na 0,2 alebo 0,4 mg denne a pokiaľ vidíš, že je to oks, zvyšuješ, ak má príliš veľa negatív, dávku držíš, klasika, to platí pre všetkých

silný = teoreticky by to aj šlo, ved prečo by nie, mohlo by to byť zaujímavé, tam skôr by trebalo porozmýšľam ako načasovať dávky, aby to malo aj zmyselnosť, keďže jedno ma kratky half-life a druhé dlhý half-life, s akým cieľom by si to chcel kombinovať? len pre zaujíamvosť a vykúšanie či pre niečo konkrétne?
Články sú len informatívneho charakteru, nikoho nenavádzam na užívanie. Vždy sa poradte so svojím lekárom alebo aj matematikom, obaja Vám povedia, že doping je zlý :D
Angel10
Moderator
Príspevky: 137
Dátum registrácie: 23.02.2017
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 33 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa silný » 19.04.2017

silný = teoreticky by to aj šlo, ved prečo by nie, mohlo by to byť zaujímavé, tam skôr by trebalo porozmýšľam ako načasovať dávky, aby to malo aj zmyselnosť, keďže jedno ma kratky half-life a druhé dlhý half-life, s akým cieľom by si to chcel kombinovať? len pre zaujíamvosť a vykúšanie či pre niečo konkrétne?
akurat zacinam cruise, v ktorom chcem dat taku lahsiu dietu... no a mam doma aj salbu aj clen tak spekulujem... ze by mozno stacilo menej clenu tak 2x0.04mg ( rano a pred a TG) a k tomu dakych 8-12mg salby. Ci by tam bola daka synergia dajme tomu mensie negativa z clenu a stale relativne slusny efekt pri paleni tuku doplneni este o dake pozitiva salbutamolu...
Vaše otázky, problémy, postrehy a iné dopyty smerujte prosím do príslušných tém a nie do mojej poštovej schránky
(nie preto, žeby som bol neochotný poradiť, ale to na čo sa pýtate, môže poslúžiť aj ostatným...)
Užívateľov profilový obrázok
silný
Príspevky: 6489
Dátum registrácie: 20.07.2015
Cash on hand: Locked
Bank: Locked
Poďakoval: 118 krát
Bolo mu ďakované: 676 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Tattoo » 19.04.2017

Diky, pekne :007
A nejaka synergie s T3? Par lidi se me na to ptalo, ale tohle je nad me vedeni :D Videl jsem akorat na druhem forku clen+T3, ale o salbe ani zminka.
Stale se ucim. V AAS jsem student, pockejte na radu zkusenejsich.
Užívateľov profilový obrázok
Tattoo
Príspevky: 1273
Dátum registrácie: 09.01.2017
Cash on hand: Locked
Bydlisko: Ostrava a okoli.
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu ďakované: 85 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Angel10 » 19.04.2017

silný = hm..., tak synergiu môžeš v podstate očakávať, ale ak sa kombinujú veľmi podobné látky, vieš ako to zvykne byť, väčší prejav negatív a menší prejav pozitív, tu by som to skôr videl na to, že veľmi rýchlo si telo zvykne, rýchlo sa zniži citlivosť receptorov, ale možno sa mýlim, možno to na 2-3 týždne bude super kombo, nejak ma nikdy nič nepodnietilo rozmýšľam v tomto smere, resp. v kombinácii Clenbuterol + Salbutamol, vieš je to niečo ako uvažovať o kombe TST E + TST P, neporovnávam látky, len ten princíp

Tatto = pôsobia synergeticky, v podstate ten účinok je tam fakt výrazný pri kombinácii týchto látok s T3, ale v tomto prípade doporučujem potom užívať spolu s AAS alebo SARMs či Prohormonomi, pretože T3 vie byť dosť katabolická a ak budeš dávať malo sachrov pri kombe Klen + T3 alebo Salba + T3, tak aby to nedopadlo tak, že bude ti vidno rebrá aj na riti :DDD
Články sú len informatívneho charakteru, nikoho nenavádzam na užívanie. Vždy sa poradte so svojím lekárom alebo aj matematikom, obaja Vám povedia, že doping je zlý :D
Angel10
Moderator
Príspevky: 137
Dátum registrácie: 23.02.2017
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 33 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Tattoo » 19.04.2017

:D :lol: jasne, myslel jsem to behem cyclu. Dik ;)
Stale se ucim. V AAS jsem student, pockejte na radu zkusenejsich.
Užívateľov profilový obrázok
Tattoo
Príspevky: 1273
Dátum registrácie: 09.01.2017
Cash on hand: Locked
Bydlisko: Ostrava a okoli.
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu ďakované: 85 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Vinnie » 19.04.2017

silný = teoreticky by to aj šlo, ved prečo by nie, mohlo by to byť zaujímavé, tam skôr by trebalo porozmýšľam ako načasovať dávky, aby to malo aj zmyselnosť, keďže jedno ma kratky half-life a druhé dlhý half-life, s akým cieľom by si to chcel kombinovať? len pre zaujíamvosť a vykúšanie či pre niečo konkrétne?
akurat zacinam cruise, v ktorom chcem dat taku lahsiu dietu... no a mam doma aj salbu aj clen tak spekulujem... ze by mozno stacilo menej clenu tak 2x0.04mg ( rano a pred a TG) a k tomu dakych 8-12mg salby. Ci by tam bola daka synergia dajme tomu mensie negativa z clenu a stale relativne slusny efekt pri paleni tuku doplneni este o dake pozitiva salbutamolu...
clen môžeš ráno všetko predsa a tú salbu by som si nechal ako predtréningovku 0.8+8 dajmetomu
"existuje aj neaky doplnok na rast a hrubku koko..? pocul som vraj ze Nitrix"
Užívateľov profilový obrázok
Vinnie
Príspevky: 4720
Dátum registrácie: 22.09.2010
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 69 krát
Bolo mu ďakované: 474 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa silný » 19.04.2017

jop, tak by to šlo, salbu som uz dnes presne tak začal hltať 8mg pred TG...
Vaše otázky, problémy, postrehy a iné dopyty smerujte prosím do príslušných tém a nie do mojej poštovej schránky
(nie preto, žeby som bol neochotný poradiť, ale to na čo sa pýtate, môže poslúžiť aj ostatným...)
Užívateľov profilový obrázok
silný
Príspevky: 6489
Dátum registrácie: 20.07.2015
Cash on hand: Locked
Bank: Locked
Poďakoval: 118 krát
Bolo mu ďakované: 676 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa JulianTanaka » 23.04.2017

Ked od zajtra idem salbu ,chcem ju dávať ako piše angel každé 4 hodiny ,možem kludne v prvý deň uz začať na dávke 16 mcg ?
Nerobila mi problem nikdy
S clenbou by som samozrejme začal piramidovo ale je to potrebné aj pri salbe?
JulianTanaka
Príspevky: 244
Dátum registrácie: 17.02.2017
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 12 krát
Bolo mu ďakované: 6 krát

Re: Salbutamol & Klenbuterol

Príspevokod užívateľa Jozko1309 » 23.04.2017

Ked od zajtra idem salbu ,chcem ju dávať ako piše angel každé 4 hodiny ,možem kludne v prvý deň uz začať na dávke 16 mcg ?
Nerobila mi problem nikdy
S clenbou by som samozrejme začal piramidovo ale je to potrebné aj pri salbe?
Daj 1-den 8,2-den 12, 3-den16 atď. Nejde o AAS ale o sračka nie najlepšiu pre srdce.
Jozko1309
Príspevky: 501
Dátum registrácie: 16.05.2016
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 175 krát
Bolo mu ďakované: 37 krát


Návrat na "Anabolické steroidy (všetko o steroidoch, bobulách, sypačkách)"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných