II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 24.06.2019

Full body:
Chrbat:

Stahovanie kladky z hora: 12x 25, 40, 55, 55, 55,
Veslovanie na spodnej kladke na uzko: 12x 40, 50, 50, 50,

Hrudnik:
Tlaky na sikmej s JC: 12x 12,5; 18, 18,18,
Peck deck: 12x 65, 65, 65,
Biceps:
Biceps. Zdvih v stoji s JC: 12x 12,5; 15, 15, 15,
Biceps. Zdvih humanic: 10x14, 14, 14
Triceps:
Stahovanie kladky: 10x 15, 35, 35, 35, 35, 35
Kick beck humanic: - - - - -
Bradla:
Brucho:
Stahovanie humanic: - - -

Denny prijem : 3060kcal, spalenych pocas treningu: - - - kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát


Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 25.06.2019

Ramena:
Arnoldove tlaky v sede : 12x 12,5; 12,5; 12,5; 12,5
Deltoid raise: 12x 30, 30, 30, 30,
Upazovanie v predklone v sede: 10x 12,5; 12,5; 12,5; 12,5;

Nohy
Drepy: - - - - - -
Predkopavanie: 15x 45, 80, 80, 80, 80, - - - - -
Rumunsky mrtvy tah: 12x 30, 40, 40, 40 40, - - - - -

Hyperextenzie:

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 321
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 26.06.2019

Full body:
Chrbat:
Zhyby na uzko : 10x, 10x, 10x,9x,
Pritahy s JC v predklone: 12x 26, 26, 26,
Hrudnik:
Incline press: 12x 50, 75, 75, 75,
Strihy na humanicu: 10x 16, 16, 16;
Biceps:
Biceps. Zdvih na stroji: 12x 15, 25, 25, 25,
Bic3ps. Zdvih v sede na spodn3j kladke: 12x20, 20, 20,
Triceps:
Stahovanie lana: 12x 15, 20, 20, 20, 20,
Bradla: 11, 11, - - - - - -

Brucho:
Stahovanie humanic:----

Denny prijem : 3060kcal, spalenych pocas treningu: 801
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 27.06.2019

Full body:
Chrbat:
Zhyby na uzko : 10x, 10x, 10x,9x,
Pritahy s JC v predklone: 12x 26, 26, 26,
Hrudnik:
Incline press: 12x 50, 75, 75, 75,
Strihy na humanicu: 10x 16, 16, 16;
Biceps:
Biceps. Zdvih na stroji: 12x 15, 25, 25, 25,
Bic3ps. Zdvih v sede na spodn3j kladke: 12x20, 20, 20,
Triceps:
Stahovanie lana: 12x 15, 20, 20, 20, 20,
Bradla: 11, 11, - - - - - -

Brucho:
Stahovanie humanic:----

Denny prijem : 3060kcal, spalenych pocas treningu: 801
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 27.06.2019

Full body:

Ramena:
Schoulder press: 12x 30, 40, 40, 40
Upazovanie v stoji: 12x 12,5; 12,5; 12,5,
Opačny peck deck: 12x 50, 50, 50,

Nohy
Leg press: 12x 100, 100, 100,
Predkopavanie: 12x 90, 90, 90,
Zakopavanie: 15x 60, 60, 60


Denny prijem : 3060kcal, spalenych pocas treningu: 487
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 30.06.2019

Full body:

Chrbat:
Stahovanie kladky z hora: 10x 30, 50, 75, 75, 75,
Veslovanie na spodnej kladke na uzko: 10x 40, 65, 65, 65,

Hrudnik:
Tlaky na sikmej s JC: 10x 12,5; 22,5; 22,5; 22,5,
Peck deck: 12x 75, 75, 75,
Biceps:
Biceps. Zdvih v stoji s JC: 10x 12,5; 18, 18, 18,
Biceps. Zdvih humanic: 11x14, 14, 14
Triceps:
Stahovanie kladky: 12x 15, 35, 35, 35
Bradla: 12, 12, 12,
Brucho:
Stahovanie humanic: - - -

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 730 kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 02.07.2019

Hrudnik:
Tlak s JC na sikmej: 10x 15, 22,5; 26, 26, 26, 26
Strihy na humanicu: 11x 16, 16, 16, 16,
Triceps:
Stahovanie kladky: 10x 15, 25, 40, 40, 40, 40,
Kick beck humanic: 12x 10,10,10,10

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 618 kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 08.07.2019

Ramena:
Schoulder press: 10x 20, 35, 55, 55, 55, 55,
Upazovanie v stoji: 10x 15, 15, 15;
Pritahy VC k brade: 10x 30, 40, 40, 40,
Opačny strihy humanic : 12x 10, 10, 10,

Nohy
Rumunsky mrtvy tah s JC: 10x 15, 20, 20, 20, 20
Predkopavanie: 12x 50, 100, 100, 100, 100, 100,
Zakopavanie: 12x 40, 70, 70, 70


Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 1055
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 10.07.2019

Hrudnik:
Tlaky na sikmej s JC: 12x 12,5; 22,5; 22,5; 22,5, 22,5
Strihy na humanicu:12x 16, 16, 16,

Triceps:
Stahovanie kladky: 11x 15, 40, 40, 40
Extenzia humanic zo spodu v stoji: 12x 10, 10, 10, 10x10
Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 570
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 12.07.2019

Chrbat:
Stahovanie kladky z hora: 12x 45, 55, 85, 85, 10x 85, 85,
Veslovanie na spodnej kladke na uzko: 12x 65, 65, 65, 65,
Hyperxtenzie:----

Biceps:
Biceps. Zdvih v stoji s JC: 11x 10; 18, 18, 18, 18,
Biceps. Zdvih humanic: 12x14, 14, 14, 9x 14,

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 459
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 15.07.2019

Chrbat:
Zhyby na uzko : 8x,8x 10, 10, 10, 10,
Veslovanie stredny uchop: 10x 50, 80, 80, 80, 80
Veslovanie na lat humanicu opacne full load: 12x18, 24, 24, 24,

Biceps:
Biceps. Zdvih na stroji: 12x 10, 20, 35, 35, 35, 35
Bic3ps. Zdvih v sede na spodn3j kladke: 10x25, 25, 25,
Kladivovy zdvih tech. : 12x 12,5; 12,5; 12,5

Denny prijem : 3000 kcal, spalenych pocas treningu: 1124 kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 17.07.2019

Hrudnik:
Bench press: 8x 40, 60, 80, 100, 100, 100, 100,
Tlak s JC na sikmej: 10x 20, 32,5; 32,5; 32,5;
Peck deck: 12x 80, 80, 80,

Triceps:
Stahovanie lana: 12x 15, 30, 40, 40, 40, 40,
Kliky na bradlach: 10, 10, 10

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 871 kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 19.07.2019

Chrbat:
Zhyby nad hmatom: 10x , 8x 10, 10, 7x 10, 10,
Veslovanie V adap. 10x 40, 75, 75, 75, 75,
Pritahy JC v predkone: 10x 30, 30, 30,
Sťahovanie lana vystretymi rukami: - - - - -

Biceps:
Biceps. Zdvih v stoji s JC: 12x 7,5; 18, 18, 18, 18,
Biceps. Zdvih humanic: 12x14, 14, 14, 14,

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 901 kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 22.07.2019

Hrudnik:
Tlaky na sikmej s JC: 12x 20, 20, 32,5; 32,5; 32,5; 32,5,
Strihy na humanicu:12x 18, 18, 18, 18,
Incline press: 14x 100, 9x 100

Triceps:
Stahovanie kladky: 12x 15, 20, 40, 40, 40, 40,
Kick beck na humanicu: 12x 12, 12, 12, 12
Extenzia humanic zo spodu v stoji: - -

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 782
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: II. Zaciatok noveho treningoveho cyklu.........

Príspevokod užívateľa lakmus » 23.07.2019

Ramena:
Deltoid raise: 10x 20, 45, 45, 45, 45,
Upazovanie v sede: 15x 12,5; 12,5; 12,5, 12,5
Upazovanie na spodnej kladke spoza chrbta (total lex humanic) :11x8, 8, 8
Opačne strihy v sede humanic: 12x 10, 10, 10,

Nohy
Leg press: 10x 50, 100, 150, 200, 200, 200, 200,
Predkopavanie: - - - - -
Zakopavanie: - - - -

Denny prijem : 3000kcal, spalenych pocas treningu: 611
kcal
lakmus
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 04.09.2015
Cash on hand: Locked
Bolo mu ďakované: 1 krát


Návrat na "Tréningové logy, pokroky (tréningový denník)"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 12 neregistrovaných