Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Ktoré z týchto stratégií považujete za vhodné?

Stimulanty a prekrvovače pred tréningom (kofeín, synefrín, taurín, arginín, ...)
133
12%
Aminokyseliny pred tréningom (BCAA, EAA, AA)
126
11%
Rýchly proteín pred tréningom (srvátkový proteín bežný či hydrolyzovaný)
82
7%
Pomalý proteín pred tréningom (kazeín, mliečny proteín, jedlo)
20
2%
Rýchle zdroje energie pred tréningom (rýchle sacharidy, kreatín, MCT olej)
52
5%
Pomalé zdroje energie pred tréningom (pomalšie sacharidy, ľahké tuky)
39
4%
Minerály cez tréning (Mg, Ca, Na, K, iontové nápoje)
30
3%
Proteín cez tréning (srvátkový proteín bežný či hydrolyzovaný)
13
1%
Aminokyseliny cez tréning (BCAA, EAA, AA)
68
6%
Sacharidy cez tréning (glukóza, maltodextrín, Vitargo, ...)
12
1%
Rýchly proteín po tréningu (srvátkový proteín bežný či hydrolyzovaný)
219
20%
Pomalý proteín po tréningu (kazeín, jedlo, ...)
44
4%
Pomalé sacharidy po tréningu (jedlo)
49
4%
Tuky po tréningu (rybí tuk, MCT olej)
13
1%
Kreatín po tréningu
126
11%
Antioxidanty pred, cez, či po (vitamíny A, C, E, koenzým Q10, ...)
31
3%
Ocitlivenie buniek pred, cez, či po (škorica, ocot, taurín, rôzne zmesi)
16
1%
Zosilňovače hormónov pred, cez, či po (rôzne nabudzovače testosterónu či rastového hormónu)
27
2%
 
Celkom hlasov: 1100

Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa kun_agüero » 30.07.2011

Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion
Skúmal sa vplyv bielkovín rôznych rýchlostí (WP - srvátkový proteín - rýchly, CAS - kazeínový proteín - pomalý) na bilanciu leucínu počas 7 hodín.
WP spôsobil rýchly a veľký nárast hladiny aminokyselín, ale nie na dlhú dobu.
CAS naopak spôsobil len stredné zvýšenie hladiny aminokyselín, no na dlhú dobu.
CAS znížil rozpad bielkovín o 34%, a zvýšil syntézu o 31%.
WP nezmenil rozpad, a zvýšil syntézu o 68%.
Oxidácia leucínu bola o 37% vyššia u WP ako u CAS.
Keďže príjem leucínu bol u oboch skupín rovnaký, CAS zaznamenal lepšiu bilanciu leucínu.
U WP bola počas 7 hodín takmer nulová, u CAS výrazne kladná.
Počas 7 hodín má teda omnoho lepšie výsledky pomalý proteín ako rýchly.
Je však nezvyčajné jesť raz za 7 hodín (s výnimkou spánku), a tak výsledok by bol zrejme odlišný pre krátke časové úseky.
Každopádne, spojením rýchleho a pomalého typu proteínu (mliečny) by mohlo dôjsť k spojeniu oboch výhod, a teda veľké zvýšenie syntézy bielkovín, a následné trvácne utlmenie rozpadu.
Tu je však na mieste otázka, či zmiešanie nezmení ich vlastnosti.

Postexercise nutrient intake timing in humans is critical to recovery of leg glucose and protein homeostasis.
Skúmal sa príjem nápoja (10g bielkovín, 8g sacharidov, 3g tuku) hneď (EARLY) alebo 3 hodiny (LATE) po 60 minútovom tréningu strednej intenzity.
Krvný prietok v nohách, koncentrácia glukózy, aminokyselín a inzulínu boli rovnaké.
Využitie glukózy stúplo o 200% pre EARLY, a o 44% pre LATE.
Aminokyseliny boli odoberané telom pre EARLY, zatiaľ čo u LATE boli uvoľňované.
Rozpad bielkovín nebol zmenený v žiadnej skupine.
Syntéza bielkovína stúpla o 200% pre EARLY, a o 12% pre LATE.
Skoré požitie potréningového nápoja je teda prínosné.

Essential amino acids and muscle protein recovery from resistance exercise.
Skúmal sa príjem 6g esenciálnych aminokyselín 1 a 2 hodiny po tréningu.
Po oboch nápojoch niekoľkonásobne stúpla hladina esenciálnych aminokyselín v tepnách.
Celková proteínová bilancia stúpla proporcionálne viac, ako hladina aminokyselín.
Po návrate aminokyselín na pôvodnú hodnotu sa vrátila aj celková proteínová bilancia.
Merala sa plocha pod krivkou odberu fenylalanínu po dobu hodiny.
Po oboch nápojoch boli zhruba rovnaké (po 2 hodinách ukázalo o 14% väčší odber, čo je štatisticky nevýznamné).
Pri podaní 3g esenciálnych a 3g neesenciálnych aminokyselín došlo k polovičnej stimulácii celkovej proteínovej bilancie.
Opakované požitie potréningového nápoja môže byť prínosné, keďže 2. nápoj vykázal dokonca o niečo vyššiu celkovú proteínovú bilanciu (možno synergický efekt zostatku aminokyselín z prvého nápoja).
Boli však použité veľmi malé dávky, kto vie, či by podobný jav nastal aj pri požití 40g proteínu (pri predpokladanom obsahu esenciálnych aminokyselín cca 15g).
Ďalej bola podaná referencia na inú štúdiu, a vyplinulo, že len esenciálne aminokyseliny vykazujú vplyv na celkovú proteínovú bilanciu, a to úmerne s dávkou.

Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men.
Skúmal sa príjem rôznych dávok (0, 5g, 10g, 20g, 40g) vajcového proteínu po intenzínvom tréningu nôh.
Syntéza svalových bielkovín, ako aj albumínov, rástla s dávkou až po 20g, 40g neprinieslo ďalšie zvýšenie.
Oxidácia leucínu bola významne zvýšená iba po požití 20g a 40g bielkovín.
20g bielkovín poskytuje dostatočné množstvo aminokyselín pre potreby čo najväčšej syntézy bielkovín.
Prebytok aminokyselín v krvi nie je ďalej využitý na budovanie bielkovín, ale na nezvratnú oxidáciu.

Bohužiaľ sa však nemeral rozpad bielkovín, preto nemôžme úplne usúdiť, či väčšia dávka predsa len nemá význam.
A meranie prebiehalo len 4 hodiny, ktovie, či sa pri vyššej dávke účinok nerozkladá na dlhší čas.


Stimulation of net muscle protein synthesis by whey protein ingestion before and after exercise
Skúmal sa príjem pred či potréningového nápoja (20g srvátkového proteínu), pri cvičení 10 sérií po 8 opakovaní predkopávania.
Po požití oboch nápojov stúpla hladina aminokyselín zhruba o 50%, a celková proteínová bilancia sa prehodila zo zápornej na kladnú.
Oba nápoje vyvolali podobné zvýšenie inzulínu.
Celková proteínová bilancia bola rovnaká pri oboch nápojoch, ak bola počítaná 5 hodín po požití nápoja.
Pri počítaní od začiatku tréningu však bola vyššia pri predtréningovom nápoji.
Ideálne sa teda môže javiť požiť oba nápoje, keďže z grafu krásne vidieť, že zvýšenie bilancie sa veľmi neprekrýva.
Ak má byť ale použitý len jeden, myslím si, že lepšia voľba je predtréningový. Počas tréningu tak bude zdvihnutá bilancia, a onedlho by aj tak malo prísť jedlo, zatiaľ čo pri potréningovom strácate príležitosť počas celého tréningu.

Použitie oboch však nemusí byť výhodné. Chcelo by to totiž preskúmať, či po požití predtréningového nápoja napr. neklesá účinnosť potréningového.

Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men.
Skúmal sa príjem nápoja (10g aminokyselín buď z hydrolyzovaného srvátkového, bežného kazeínového, či sójového proteínu) po unilaterálnom tréningu nôh, alebo cez deň.
Hydrolyzovaný srvátkový proteín vykázal najväčšie zvýšenie aminokyselín, BCAA a leucínu v krvi.
V kľude bola syntéza bielkovín najvyššia pre hydrolyzovaný srvátkový proteín, o 15% horšie na tom bol sójový proteín, a od sójového o ďalších 40% horší bol kazeínový proteín.
Po cvičení bol vidieť podobný trend, hydrolyzovaný srvátkový proteín vykázal o 31% vyššiu syntézu bielkovín než sójový, a o 122% vyššiu než kazeínový.
Zo štúdie vyplýva, že syntéza bielkovín je úmerná rýchlosti stráviteľnosti bielkoviny, ako aj obsahu leucínu (a možno aj iných aminokyselín).
Bohužiaľ však nebol pozorovaný rozpad bielkovín, a tak nemožno usúdiť celkový efekt požitia daných proteínov.

Effect of an amino acid, protein, and carbohydrate mixture on net muscle protein balance after resistance exercise.
Skúmali sa potréningové nápoje. Skupina PAAC (17.5g bielkovín, 4.9g aminokyselín, 77.4g sacharidov), resp. skupina CON (100g sacharidov).
V skupine PAAC bola celková bilancia fenylalanínu počas 3 hodín (slúži na určenie proteínovej bilancie) 4× vaššia ako u CON.
Stimulácia proteínovej syntézy pozostáva z okamžitého veľkého zvýšenia, a oneskoreného menšieho zvýšenia.
Sacharidy priniesli len dané menšie zvýšenie, ktoré nastalo asi po 90 minútach.
Preto je lepšie požívať zmes bielkovín (príp. aj aminokyselín) so sacharidmi, ako čisto sacharidový nápoj s rovnakým obsahom energie.

Effect of carbohydrate intake on net muscle protein synthesis during recovery from resistance exercise
Skúmal sa príjem sacharidov - CHO (100g sacharidov), v porovnaní s placebom PLA (E = 0), hodinu po tréningu z 10 sérií po 8 opakovaniach leg pressu, s váhou zodpovedajúcej 80% maxima.
V skupine CHO nastalo niekoľkonásobné zvýšenie inzulínu, v PLA nie.
V skupine PLA bola celková proteínová bilancia na strane rozpadu. V skupine CHO bol v celkovej proteínovej bilancii rozpad znížený asi o 76%, v tretej hodine bola v CHO dosiahnutá rovnováha.
Sacharidy teda zlepšujú celkovú proteínovú bilanciu prostredníctvom znižovania rozpadu bielkovín. Tento vplyv je však veľmi malý a značne oneskorený.

Muscle glycogen resynthesis rate in humans after supplementation of drinks containing carbohydrates with low and high molecular masses.
Skúmali sa potréningové nápoje s rôznou osmolalitou. V skupine C to boli polyméry glukózy, s mólovou hmotnosťou 500000 - 700000, v skupine G monoméry a oligoméry glukózy, s mólovou hmotnosťou okolo 500. Osmolalita bola 84mosmol/l pre C a 350mosmol/l pre G. Bolo to 4 × 75g, hneď, a potom 30, 60 a 90 minút po cvičení.
Resyntéza glykogénu bola počas prvých 2 hodín o 68% vyššia v C ako v G.
V ďalších 2 hodinách mala naopak skupina G o 24% vyššiu resyntézu, to však bolo menšie.
Celkovo skupina G za 4 hodiny syntetizovala o 30% viac glykogénu.
Priemerné hodnoty glukózy a inzulínu v krvi boli pre obe skupiny rovnaké.
Zistilo sa teda, že osmolalita zohráva úlohu pri resyntéze glykogénu, nezávisle od účinku na krvnú glukózu či inzulín. Lepšie sa tak javia byť ťažšie molekuly, napr. maltodextrín.

Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids
Skúmali sa potréningové nápoje, EAA (40g esenciálnych aminokyselín), MAA (40g esenciálnych aj neesenciálnych aminokyselín) a PLA (placebo).
U MAA a EAA boli hladiny aminokyselín zvýšené o 150% - 640%.
U PLA bola zaznamenaná negatívna celková proteínová bilancia.
A MAA a EAA bola pozitívna, avšak u EAA bola bilancia o 70% vyššia.
Vyplynulo, že prevahu účinku na proteínovú bilanciu majú esenciálne aminokyseliny. Tie sú teda vhodné na obrat bilancie z negatívnej do pozitívnej.

Consumption of fat-free fluid milk after resistance exercise promotes greater lean mass accretion than does consumption of soy or carbohydrate in young, novice, male weightlifters
Skúmali sa nápoje podávané hneď a hodinu po tréningu. 1. skupina MILK (nízkotučné mlieko) a 2. skupina SOY (sójový proteín) mali nápoje s rovnakým zložením živín a energiou. 3. skupina CON (maltodextrín) mala rovnaké množstvo energie.
Tréning prebiehal 5 × týždenne počas 12 týždňov.
Sila bola zvýšená rovnako u všetkých skupín.
Plocha prierezu svalových vlákien typu II bola zvýšená u všetkých skupín, najviac však v MILK.
Plocha prierezu svalových vlákien typu I bola zvýšená iba v skupine MILK.
Hmotnosť bez tuku a kostí najviac narástla v skupine MILK.
U začiatočníkov je teda výhodnejšie konzumovať po tréningu mlieko, ako sójový proteín či maltodextrín s rovnakou energiou.
Bohužiaľ však nevieme, či účinok platí aj pre pokročilejších.

Independent and Combined Effects of Amino Acids and Glucose after Resistance Exercise
Skúmal sa príjem nápoja MIX (6g aminokyselín, 35g sacharidov), AA (6g aminokyselín), alebo CHO (35g sacharidov) 1 a 2 hodiny po tréningu.
Počas 3 hodín bola meraná celková proteínová bilancia. Všetky skupiny vykazovali pozitívnu bilanciu. AA zaznamenala o 34% lepšiu bilanciu ako CHO, a MIX o ďalších 61% oproti AA.
Tentoraz sa ukázalo, že účinky aminokyselín a sacharidov na proteínovú bilanciu sa sčítavajú.
Tu sa sacharidy ukázali lepšie ako v inej štúdii.
Opäť sa potvrdilo, že 2. nápoj prináša podobný účinok ako 1.


Ingestion of Casein and Whey Proteins Result in Muscle Anabolism after Resistance Exercise
Skúmali sa potréningové nápoje, WH (srvátkový proteín), CS (kazeínový proteín) alebo PL (placebo) hodinu po predkopávacom tréningu.
Oba proteíny zvýšili hladinu aminokyselín, avšak iným spôsobom, a prevrátili celkovú proteínovú bilanciu z negatívnej do pozitívnej.
Srvátkový proteín spôsobil asi o 161% vyššiu maximálnu hodnotu leucínu, no maximálne hodnoty fenylalanínu boli zhodné.
PLA bolo v mierne negatívnej celkovej bilancii, WH a CS v značne zvýšenej pozitívnej, zatiaľ čo u WH to bolo asi o 35% viac ako u CS.
U WH aj u CS došlo k odberu asi 10-15% aminokyselín z celkového zjedeného množstva.
Srvátkový aj kazeínový proteín sú vhodné na dosiahnutie pozitívnej proteínovej bilancie po tréningu, aj keď oba to dosahujú iným spôsobom vylučovania aminokyselín.

Antioxidants prevent health-promoting effects of physical exercise in humans
Skúmal sa vplyv zmesi (400IU vitamínu E, 1g vitamínu C) na inzulínovú citlivosť spolu s cvičením a trénovaných, ako aj netrénovaných jedincov.
Zvýšenie inzulínovej citlivosti vplyvom tréningu bolo zaznamenané iba v neprítomnosti antioxidantov, a to ako u trénovaných, tak aj u netrénovaných jedincov.
Takisto antioxidanty zablokovali telesnú antioxidačnú ochranu, v podobe látok superoxid dismutáza a glutatión peroxidáza.
Antioxidanty teda blokujú pozitívne účinky tréningu na inzulínovú citlivosť a telesnú antioxidačnú kapacitu.

Caffeine, performance, and metabolism during repeated Wingate exercise tests
Skúmal sa vplyv kofeínu - CAF (6mg kofeínu/kgTH) v porovnaní s placebom PLA (glukóza) na anaeróbnu kapacitu pri podaní hodinu pred tréningom.
Pri CAF nastalo zvýšenie adrenalínu, to však ustúpilo po nástupe cvičenia.
Neukázal sa vplyv na výkon pri krátkych intenzívnych cvikoch.
Kofeín teda nezvyšuje anaeróbnu kapacitu.

Caffeine, maximal power output and fatigue.
Skúmal sa vplyv kofeínu (7mg kofeínu/kgTH) v porovnaní s placebom na maximálnu silu v 15 sekundových cvikoch, pri podaní hodinu pred tréningom.
Kofeín nezmenil maximálny výkon, ani čas do jeho nástupu, a nemal účinok ani na vyčerpanie.
Kofeín teda nemá vplyv na silový a výbušný výstup, ani na vyčerpanosť.

Effect of caffeine ingestion on one-repetition maximum muscular strength
Skúmal sa vplyv kofeínu - CAF (6mg kofeínu/kgTH) v porovnaní s placebom - PLA na vytrvalosť, pri podaní hodinu pred tréningom.
Medzi CAF a PLA neboli štatisticky významné rozdiely v maximálnej sile pre tlaky na lavičke, či na leg presse.
Pri CAF bola výdrž pri 60% váhach z maxima o 11% vyššia pri tlaku na lavičke, a o 12% vyššia pri leg presse, čo je však stále štatisticky nevýznamné.
Vnímané vypätie bolo rovnaké u oboch skupín.
Kofeín teda nezvyšuje vytrvalosť
Aj keď dalo by sa špekulovať o nastavení štatistickej významnosti, pretože 11%, resp. 12% môže znamenať malé zlepšenie.

Effects of Caffeine Ingestion on Utilization of Muscle Glycogen and Lipid During Leg Ergometer Cycling
Skúmal sa vplyv kofeínu - CAF (5mg kofeínu/kgTH) v porovnaní s placebom - CON na použitie energetických zdrojov, pri podaní hodinu pred tréningom.
U CAF bolo použitie glykogénu pri 30 minútovom cvičení o 42% nižšie, ako u CON.
Tuky sa u CAF využívali o 150% viac, než u CON.
Kofeín teda počas cvičenia šetrí svalový glykogén a zlepšuje využitie tukov.

High rates of muscle glycogen resynthesis after exhaustive exercise when carbohydrate is coingested with caffeine
Skúmal sa vplyv pridania kofeínu - CAFF+CHO (4g sacharidov/kgTH, 8mg kofeínu/kgTH) do sacharidového nápoja - CHO (4g sacharidov/kgTH) po bicyklovaní do vyčerpania.
U oboch skupín boli hodnoty glykogénu po dokončení cvičenia rovnaké, a po 1 hodine došlo u oboch skupín k jeho zvýšeniu asi o 80%.
Po 4 hodinách CAFF+CHO zaznamenalo asi o 33% vyššie hodnoty glykogénu ako CHO.
Hodnoty resyntézy počas celých 4 hodín boli o 66% vyššie u CAFF+CHO než u CHO.
Pridanie kofeínu do sacharidového nápoja po tréningu tak môže mať význam pre lepšiu resyntézu glykogénu

Creatine supplementation has no effect on human muscle protein turnover at rest in the postabsorptive or fed states
Skúmal sa vplyv kreatínu (21g kreatínu/deň) počas 5 dní.
Telesný kreatín stúpol asi o 30%.
Kreatín nezmenil hodnoty syntézy ani rozpadu bielkovín.
Preto kreatín pôsobí na hypertrofiu zrejme mechanizmom zvýšenia anaeróbnej kapacity.

Effects of training and creatine supplement on muscle strength and body mass
Skúmal sa vplyv kreatínu - CRE popri tréningu, počas 9 týždňov.
Druhá skupina PLA dostávala popri tréningu placebo, tretia skupina CON netrénovala.
CRE aj PLA zaznamenali asi 6% silový prírastok.
Hmotnosť bola u CON a PLA nezmenená, CRE pribrali zhruba 2kg.
Z toho asi 1.1kg bola voda, a 0.6kg vnútrobunková hmota.
Kreatín teda prináša hypertrofiu nezávisle od zavodnenia.

Creatine supplementation alters the response to a graded cycle ergometer test
Skúmal sa vplyv kreatínu - CS (4 × 5g kreatínu denne), v porovnaní s PL (4 glukózové tablety denne).
Čas bicyklovania s rastúcou intenzitou sa u CS zvýšil asi o 6%, zatiaľ čo u PL len o 1%.
Pri CS navyše došlo k zníženie tepovej frekvencie, a k nižšej potrebe kyslíka.
Kreatín tak umožňuje vykonávať intenzívnu prácu s menšou potrebou kyslíka a s menším zaťažením na srdcovocievnu sústavu.

Protein coingestion stimulates muscle protein synthesis during resistance-type exercise.
Skúmal sa vplyv tréningového nápoja, CHO+PRO (15g hydrolyzovaného proteínu/kgTH/hodina, 15g sacharidov/kgTH/hodina), alebo CHO (15g hydrolyzovaného proteínu/kgTH/hodina) počas 2-hodinového tréningu.
CHO+PRO malo o 8% nižší rozpad bielkovín, ako CHO.
Syntéza bielkovín bola u CHO+PRO vyššia o 33% ako u CHO, oxidácia minokyselín o 77% vyššia.
Syntéza svalových bielkovín bola dokonca o 49% vyššia.
Celková proteínová bilancia tak bola u CHO negatívna, u CHO+PRO pozitívna.
Konzumácia bielkovín počas tréningu sa javí ako vhodný prostriedok na zlepšenie proteínovej bilancie, aj v najedenom stave.

Milk ingestion stimulates net muscle protein synthesis following resistance exercise.
Skúmal sa vplyv mlieka - FM (237ml nízkotučného mlieka), WM (237ml plnotučného mlieka) a IM (397ml nízkotučného mlieka) na bilanciu treonínu a fenylalanínu po tréningu.
Celková bilancia treonínu bola o 180% vyššia u WM ako u FM.
Odber fenylalanínu bol u WM o 80% vyšší ako u FM, a o 85% vyšší u IM ako u FM.
Mlieko vedie k pozitívnej bilancii treonínu aj fenylalanínu po tréningu.
Mlieko je teda vhodné po tréningu.
Zaujímavé je, že plnotučné mlieko s menším množstvom bielkovín ako nízkotučné, vyvolalo veľmi podobné výsledky. To vrhá zaujímavé otázky, či tuk naozaj bráni účinnosti potréningového nápoja, alebo nie.


Postexercise muscle glycogen synthesis with combined glucose and fructose ingestion.
Skúmali sa účinky potréningových nápojov G (90g glukózy) a GF (60g glukózy a 30g fruktózy) na resyntézu glykogénu počas 4 hodín.
Po cvičení mali obe skupiny podobné hodnoty glykogénu.
Obe skupiny vykázali podobné účinky resyntézy glykogénu, ako aj výsledné hladiny.
Zmes glukózy a fruktózy je rovnako dobrá pre obnovu glykogénu ako glukóza.

Effects of ingesting protein with various forms of carbohydrate following resistance exercise on substrate availability and markers of anabolism, catabolism, and immunity
Skúmal sa vplyv rôznych druhov sacharidov spolu s proteínmi po tréningu. Boli skupiny S (40g srvátkového proteínu, 120g cukru), H (40g srvátkového proteínu, 120g medu) a M (40g srvátkového proteínu, 120g maltodextrínu). Kontrolná skupina C nebrala žiadne doplnky.
Medzi plochou pod krivkou glukózy v krvi mal najväčšiu odozvu H, potom M, S a C. Rozdiely však boli minimálne.
Inzulínová odozva bola v poradí M, H a S, avšak opäť takmer bez rozdielov. U C bol inzulín minimálny.
Medzi hormónmi testosterónom a kortizolom neboli pozorované zmeny.
Zo štúdie vyplýva, že nie je prakticky žiadny rozdiel medzi rôznymi sacharidmi, s rôznymi obsahmi glukózy a fruktózy.

Protein Intake Does Not Increase Vastus Lateralis Muscle Protein Synthesis during Cycling.
Skúmal sa vplyv nápojov CHO (0.49g sacharidov/kgTH/h) alebo CHO+P (0.49 sacharidov/kgTH/h, 0.16g bielkovín/kgTH/h) počas 3 hodín bicyklovania, a 3 hodiny po skončení.
Aktívny sval nezaznamenal zlepšenie proteínovej bilancie v žiadnej skupine, menej aktívne svaly iba v skupine CHO+P.
Po tréningu došlo k nárastu syntézy bielkovín, asi o 51% v skupine CHO+P ako CHO.
Bielkoviny cez tréning teda nezlepšujú proteínovú bilanciu v precvičovanom svale.
Bilanciu v blízkych, menej aktívnych svaloch však áno.


The effects of adding leucine to pre and postexercise carbohydrate beverages on acute muscle recovery from resistance training.The effects of adding leucine to pre and postexercise carbohydrate beverages on acute muscle recovery from resistance training.
Skúmal sa vplyv pridania leucínu (0.49mg/kgTH) do sacharidového nápoja - polovica 30 minút pred tréningom, druhá hneď po tréningu.
Nebol zaznamenaný rozdiel vo výkonnosti v drepe po 72 hodinách, v kreatínkináze, ani v svalovej bolesti.
Leucín teda nezlepšuje regeneráciu z tréningu.

Fructose addition to a glucose supplement modifies perceived exertion during strength and endurance exercise.
Skúmalo sa pridanie fruktózy - GF do glukózového - G nápoja pred silovým či vytrvalostným tréningom.
U oboch skupín bolo vnímané vypätie nižšie u GF ako u G.
Pri silovom tréningu došlo u GF k nižšej glykemickej odozve ako u G.
Pri vytrvalostnom tréningu došlo k nižšej tepovej frekvencii, ako aj hladine katecholamínov u GF ako u G.
Pridanie fruktózy ku glukóze do predtréningového nápoja môže viesť k lepšiemu tréningu.
Naposledy upravil/-a kun_agüero v 04.08.2011, upravené celkom 11 krát.
Séria článkov Kun Agüera - http://posilnovanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=9997

NEODPOVEDÁM NA BANÁLNE OTÁZKY
Užívateľov profilový obrázok
kun_agüero
Moderator
Príspevky: 2857
Dátum registrácie: 10.01.2009
Cash on hand: Locked


Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa kun_agüero » 31.07.2011

Pridaná anketa, tak sa skúste nejak vyjadriť, aj na základe toho, čo tu je.
Prípadne pridať nejaké ďalšie zaujímavé štúdie.
Séria článkov Kun Agüera - http://posilnovanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=9997

NEODPOVEDÁM NA BANÁLNE OTÁZKY
Užívateľov profilový obrázok
kun_agüero
Moderator
Príspevky: 2857
Dátum registrácie: 10.01.2009
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa junkman12 » 31.07.2011

perfektne, diky!! :007
junkman12
Príspevky: 827
Dátum registrácie: 27.02.2010
Cash on hand: Locked
Bydlisko: Prešov

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa makač » 04.08.2011

Super príspevok, oceňujem tvoju prácu.

Trocha odveci: ak máš nejaký článok o kombinácií makronutrientov, mohol by si mi hodiť link do PM, alebo aj tu. Donedávna som žil v tom, že sacharidy+tuky sú zlá a sacharidy+bielkoviny dobrá kombinácia, ale nedávno som čítal článok, ktorý tvrdil opak. Čo si o tom myslíš ?
Whether you think you can or whether you think you can't, you're right.
___________________________________________________________
NO WILL, NO SKILL
nowillnoskill.grandioso.org | facebook.com/NoWillNoSkill
Užívateľov profilový obrázok
makač
Príspevky: 1128
Dátum registrácie: 24.02.2008
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa ADeJcEk » 30.08.2011

Keď sa rozprávame o kombinácii.....Robím bojové športy a neviem či môžem brať tieto 3veci spolu....

Creatin:
Ph-x Creatin od Biotech U.S.A

BCAA:
BCAA Extreme pur od Aminostar

Protein:
Whey Better 2 od BIO5

čo poviete?
ADeJcEk
Príspevky: 106
Dátum registrácie: 26.01.2011
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa sjm- » 30.08.2011

môžeš.
Progressive overload is a myth and counting macros only works if your name is Marco.
Užívateľov profilový obrázok
sjm-
Moderator
Príspevky: 6473
Dátum registrácie: 31.10.2009
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa ADeJcEk » 13.09.2011

a keby ste mi mohli poradiť s coho by som tak nabral po pri treningoch aj do objemu??niaky kvalitne doplnky trening mam pondelok,utorok,streda,stvrtok
ADeJcEk
Príspevky: 106
Dátum registrácie: 26.01.2011
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa kun_agüero » 13.09.2011

Mas o tom cely 1. prispevok.
Rozlozenie tvojich treningov je pre tuto otazku uplne nepodstatne.
No a nenaberies zo ziadneho doplnku. Jedine vtedy, ak ti pomoze prekonat hranu medzi energetickou rovnovahou. Preto "ciastkova" odpoved na tvoju otazku je vsetko, co ma vysoky obsah energie: proteiny, sacharidy, MCT olej, ...

A este ta zneistim. Pozri si anketu, aka je roznorodost nazorov na tuto temu, to znamena, ze neexistuje ziadna uplne objektivna odpoved.
Séria článkov Kun Agüera - http://posilnovanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=9997

NEODPOVEDÁM NA BANÁLNE OTÁZKY
Užívateľov profilový obrázok
kun_agüero
Moderator
Príspevky: 2857
Dátum registrácie: 10.01.2009
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa ADeJcEk » 13.09.2011

Ja viem ze bez dobrej stravy to nejde.....ale doplnok mi dopomoze.... a chcem niaky odbry len to som chcel poradit
ADeJcEk
Príspevky: 106
Dátum registrácie: 26.01.2011
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa cmda » 19.09.2011

poradil by mi niekto ako kombinovat truemass gainer a whey gold protein ? myslim tym kedy co uzivat
cmda
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 16.08.2011
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa Lyandrol » 19.09.2011

to zalezi podla jedla ake daš a kedy daš v okoli treningu, ale napr.

gainer ráno a po treningu
protein pred treningom a vecer / hocikedy pocas dna.
NEŽELÁM SI ABY STE DAVALI MOJ OSOBNÝ KONTAKT (tí ktorí ma poznate) HOCIKOMU Z FORA AJ MIMO FORA BEZ MOJHO SUHLASU.
Lyandrol
Moderator
Príspevky: 12176
Dátum registrácie: 07.05.2010
Cash on hand: Locked
Bydlisko: Anabolic city
Bolo mu ďakované: 2 krát

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa ADeJcEk » 25.09.2011

jes5 gainer aj protein o tom som nikdy nepocul radsej si kup hypermass tam ams aj sacharidy aj bielkoviny:D
ADeJcEk
Príspevky: 106
Dátum registrácie: 26.01.2011
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa Tibinko » 18.11.2011

Zdravim objednal som si tieto dva doplnky
Creatin:
Ph-x Creatin od Biotech U.S.A
BCAA:
BCAA Extreme pur od Aminostar
Chcem sa opytat ci po dobrani bud jedneho alebo druheho si treba davat niaku prestavku.
Myslim tym teraz mozem brat, napriklad ten kreatin 6mesiacov v kuse a tie aminokyseliny takisto?
Dakujem za odpoved
Tibinko
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 18.11.2011
Cash on hand: Locked

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa DejvidOff » 11.01.2012

Ahojte chcem sa spýtať je možná kombinácia jedna dávka gaineru po treningu + dávka srvátkoveho proteinu? dik za odpoved
"Successful people do what they have to do, whether they feel like it or not"

Elliott Hulse

“If you are not making someone else’s life better, then you are wasting your time”
Will Smith
Užívateľov profilový obrázok
DejvidOff
Príspevky: 876
Dátum registrácie: 20.08.2009
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 6 krát
Bolo mu ďakované: 1 krát

Re: Doplnky výživy v okolí tréningu - štúdie

Príspevokod užívateľa Dzino » 11.01.2012

keď má gainer dostatok bielkovín v jednej dávke je to podľa mňa zbytočné dávať ktomu protein
Užívateľov profilový obrázok
Dzino
Príspevky: 1381
Dátum registrácie: 28.06.2011
Cash on hand: Locked
Poďakoval: 47 krát
Bolo mu ďakované: 13 krát


Návrat na "Výživa a suplementácia (zdravá výživa, stravovanie, rady ohľadom doplnkov výživy atď.)"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 18 neregistrovaných